Zdaj se predvaja
arrevija
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
Kolumna Vilija Kovačiča: Odklonilno ločeno mnenje O neustavnosti zakona, ki bo davkoplačevalcem pobral nekaj milijard evrov

Odklonilno ločeno mnenje za oceno ustavnosti Združenega poroštvenega zakona EPA 828-VIII  - zakona o državnem poroštvu za 2TIR in 3Ros

(Vem, da moje odklonilno ločeno mnenje sicer ni veljavno, veljavni pa so argumenti, ki jih navajam jaz, ne pa kar navaja Ustavno sodišče).

Zavrnitev pritožbe s strani večine sodnikov ustavnega sodišča je v nasprotju s sodnimi standardi v Evropi in je v opreki s poštenim sojenjem, saj sklep o zavržbi , čeprav je bile izglasovan z 8:0, (ddr Jaklič je očitno pri odločanju manjkal) sodišče sploh ni razumno obrazložilo. To pa očitno zato, ker so trditve o tem, da ne izkazujem pravnega interesa popolnoma napačne.

Zato je nastal sklep, da se pritožba zavrže ne pa zavrne, kar je sicer zgolj še eno, državljanom že dolgo znano IZOGIBANJE O VSEBINSKEMU NAČINU ODLOČANJA. In to  o zelo pomembnem in precedenčnem vprašanju.

Dejstvo, da so ob tem pravniki v Sloveniji in celo  vsi nekdanji ustavni pravniki in predsednik države tiho pa kaže na splošen, zelo nizek nivo dojemanja pravnega reda in propad pravne zavesti v vrhovih pravne stroke. Ta naj bi temeljila na zaprisegi in sodniški etiki, to je na človeški vesti, logiki razuma in preprosti zdravi pameti in poštenju, ne pa na principu da je resnica  predmet glasovanja in ima glasovanje prednost pred poštenim razmislekom o vzrokih in posledicah in dejstvih iz pritožbe in dokaznega postopka.

Sklep US, ki meni - kot pobudniku 3 referendumov, zanika pravni interes, potem ko sem v DZ že napovedal referendum in ustavno pritožbo in sem s tem  namenom celo že zbiral podpise za referendum, je zame SKRAJNO ŽALJIV. To pa je točka v kateri stoji in pade tudi dostojanstvo in verodostojnost Ustavnega sodišča. Skratka, oporekanje pravnega interesa je v tem primeru zgolj izgovor in bližnjica za ne-odločanje o vsebini.

Od daleč je namreč vidno, da gre  pri združenem poroštvu za hudo kršitev nezdružljivosti popolnoma raznorodnih projektov v istem in unikatnem poroštvenem zakonu.

To  je že imelo negativne posledice, saj so ljudje zbegani o tem, kako naj bi hkrati glasovali za 2 popolnoma različna projekta, od katerih del volivcev en projekt podpira, drugega pa zavrača. Ministrica, predlagateljica zakona pa se je s tem še celo hvalila, ko je rekla da gre za večjo preglednost– v resnici pa je sama pritiskala prav v smeri tovrstne manipulacije. Volivci, ki en projekt podpirajo, drugega pa zavračajo (in teh ni malo), tako kratko malo sploh ne morejo glasovati.  

To se je tudi kristalno jasno pokazalo po objavi članka v časopisu DELO, v katerem je v naslovu izjava ministrice za infrastrukturo gospe Alenke Bratušek, ki sem ga kot pritožnik priložil v dokaz abnormalnega zakonskega besedila.

Poleg tega pa gre še za eno kršitev, to je zbiranje podpisov med decembrskimi prazniki, ki jo Ustavno sodišče sploh ne problematizira,  čeprav je ta praksa tudi zakonsko nedopustna, ker bi se  vse referendumske decembrske aktivnosti po zakonu morale prenesti na 3 januar 2020.

Glede konkretizacije pritožbe češ, da  moja pritožba ni konkretizirana pa trdim, da je že iz imena zakona opazna konkretizacija problema, saj sem kot pritožnik v osnovni pritožbi celo zapisal "Združeni poroštveni zakon EPA 828-VIII" to pa citira tudi ustavno sodišče samo. Konkretizacija je torej vidna že iz naslova pritožbe in isti citat uporabi tudi US . Tako je  povsem vidno, da je trditev o odsotnosti konkretnosti v moji pritožbi, s strani večine ustavnih sodnikov, povsem skonstruirana in v resnici ZAVRŽNA.

Enako US ne more dokazati, da kot pobudnik referenduma nimam pravnega interesa (sam sem kot pobudnik referenduma problem predstavil predsedniku DZ, torej tudi uradno in osebno) in sem torej nedvomni pravni interesent. Brez dvoma pa mi to pripada kot predsedniku Društva "Davkoplačevalci se ne damo" in pobudniku treh  referendumov– 2012, 2017 in 2018. Tako rekoč čudežno- po vložitvi pritožbe pa sem čez noč izgubil že nesporen in priznan pravni interes.  

Kot pritožnik sem v spis vložil vse potrebne listine, časopisni izrezek ter besedilo zakona vloženega v DZ in mnenje Zakonodajno pravne službe DZ v katerem le ta  poudarja  zahtevo po določnosti in določljivosti predmeta poroštva na katerega se, nedoločljivost tega nedopustno hibridnega zakona nanaša.

Spoštovane ustavne sodnice in sodniki. Z odklonilnim ločenim mnenjem vas  pozivam, da priznate napako in dejstvo, da ste kot ljudje zmotljivi in vas zato prosim in pozivam, da  o zadevi odločite ponovno in to vsebinsko. Kajti nerazumna napaka, ki jo spregled tega zakona prinaša, je za Slovenijo dolgoročno usodna, ker bo kot precedens Državnemu zboru omogočala nove in nove zlorabe zakonodajnega postopka.

Ustavno sodišče pa je kot varuh ustavnosti dolžno zavarovati ustavnost in tudi svoj ugled, ki je s tem sklepom usodno prizadet. Mnogo bolj kot napaka pa je nedopustno zavestno nepriznavanje njegovih, vsem očitnih dolgoročnih  posledic.      

Ljubljana 23.01.20120   

Vili Kovačič, državljan K.

Slike članka
Zadnje objave
Pismo Slovencem
Kolumna Jirija Kočica: Memetska kultura je past za misel
Delni prevod teksta »Smrt interneta«
Kolumna Adolfa Hudnika: V lasti ne boš imel ničesar in srečen boš
V sodnih dvoranah ubijajo nedolžne?
Najbolj obiskano
1
Savlov nateg
2
Kraja ameriških volitev
3
Jugoslavija-Dokončni zlom ječe narodov.
4
Zločinski ideologi in vodje krvave revolucije na tleh Jugoslavije v besedi in sliki.  
5
Kolumna Jirija Kočica: Memetska kultura je past za misel