Rtv Slovenija zavaja, manipulira, indoktrinira, zamolči in tolče po Slovencih
Jiri Kočica in Vili Kovačič
AR revija
Eseji

Sobota, 18. julij 2020 ob 13:19

Odpri galerijo

foto iz Twitter objave

Zavestno in inteligentno manipuliranje z organiziranimi navadami in mnenjem množic je pomemben dejavnik demokratične družbe. Tisti, ki manipulirajo s tem nevidnim mehanizmom družbe, tvorijo nevidno vlado in ta nevidna vlada resnično obvladuje in vodi našo državo.

E. Bernays


Zadnjih nekaj mesecev poteka vroča debata glede programa RTV Slovenija in upravičenosti do prisilnega para- davka, ki ga moramo plačevati za njeno delovanje. V zadnjih dneh se je ta debata preselila iz raznih družabnih omrežij v Državni zbor saj je nov predlog za to, da se 5% tega denarja nameni drugim medijem, naletel na zelo hude odzive s strani opozicije.

Zdi se mi nujno, da se naštejejo vsi tisti najbolj problematični prijemi, pri katerih se RTV Slovenija kaže kot nekompetentna inštitucija za vlogo, ki naj bi jo imela kot nacionalna radio-televizija in osrednja nacionalna medijska hiša.

Pri tem bi seveda bil tiho, če bi šlo za privatno medijsko hišo (čeprav je tudi tam izrazita nagnjenost v določeno politično smer lahko problem, ko gre za male države ali v primeru, če se več večjih medijskih hiš usklajeno drži določene smeri, kajti v takem primeru se vpliv na politiko in odločanja tako zelo prevesi, da ne moremo več govoriti o normalni demokraciji. Danes to vidimo v skoraj vseh zahodnih državah, toda o tem kdaj drugič- v tem primeru se bom osredotočil predvsem na RTV Slovenija.)

Spodaj so izhodišča, našteta po točkah, po katerih bom pisal- morda bo za nekatere bralce zadostovalo že to, da jih naštejem in primaknem en sam kratek opis. Za večino bralcev pa bo najbrž potrebno še nekaj dodatne razlage in morda še kakšen link na pomembne tekste v povezavi z vsebino.

1.  Muenzenbergov princip (50% politično jasno usmerjenih informacij, drugih 50% vseeno. To RTV Slovenija izvršuje preko prerazporeditev trajanja in bolj ali manj gledanih terminov.)

Willi Muenzenberg, ki so ga imenovali rdeči milijonar, je bil komunistični propagandist in medijski pomočnik sovjetske Internacionale za ustvarjanje komunizmu naklonjene medijske slike po državah, kjer je lahko ustanavljal svoje časopise in so bile v interesni sferi internacionalnih komunističnih sil. Pri tem je uporabljal taktiko, po kateri je dosegal navidezno »objektivnost« časopisov na način, da je 50% vseh novic moralo biti nagnjenih v »levo« (torej v smer komunizma in naklonjeno vsemu, kar je komunistično), drugih 50% pa je lahko bilo »karkoli«, celo delno nasprotno komunizmu, saj je s tem dosegel videz nepristranskosti. Tako se je vsakič lahko izognil obtožbam, da vodi medijsko usmerjeno propagando za komuniste, saj je vedno bilo najti v njegovih časopisih tudi druge in drugam usmerjene novice. S takim načinom je sčasoma pridobil veliko novih bralcev, hkrati pa je s tem »pral možgane« množicam skozi usmerjanje v določene teme in skozi določeno politično usmeritev.
RTV Slovenija pri svojem delu uporablja podobno shemo, pri čemer uporablja določeno politično usmeritev na način, da uporablja časovno bolj pomembne termine in več časa za levo usmerjene, socializmu in komunizmu naklonjene vsebine, manj pomembne termine pa za druge usmeritve ali druge vsebine na splošno. Tak način dela deluje na podoben način kot Muenzenbergovi časopisi.

2. Bernaysovi prijemi  (elita preko propagande in njene manipulacije vzdržuje "nevidno vlado", ki organizira celotno družbo- gre za t.i. »globoko državo«, ki jo pri nas vodijo nekdnji politiki v spregi z mladimi nasledniki in različnimi povezavami v vseh pomembnejših državnih strukturah- od sodstva, policije, do obveščevalnih in drugih služb.)

Edward Bernays je bil nečak psihoanalitika Sigmunda Freuda. Pri svojem delu se je navezal na neposredno uporabo »psihologije množic« (to je bil tudi naslov ene od Freudovih knjig). Iskal je psihološke učinke, ki so sistematično učinkovali na večino ljudi. Pri svojih projektih je uporabljal znanja S. Freuda (ki mu je pri določenih rečeh tudi neposredno pomagal) in jih implementiral na način, da je s tem mobiliziral velike množice. V svojih velikih projektih, ki jih je pomagal uresničevat tako vladi kot tudi velikim zasebnim družbam, je uporabljal znanja manipuliranj, ki jih je delno popisal v svoji knjigi Propaganda. Tukaj prilagam link: https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Bernays_Propaganda_in_english_.pdf
RTV Slovenija pri svojem delu zlorablja velik del tega aparata predvsem za to, da je na voljo s svojimi javno plačanimi resursi tej "nevidni vladi", globoki državi. Zanje so organizirani in prilagojeni programi, zanje so urejeni urniki in načini poročanja, zanje so poudarjeni določeni deli programa, določeni pa umaknjeni, zmanjšani časovno in umaknjeni v termine, ki so najmanj gledani...

3. Eisensteinova montaža (+Kulešev efekt)- (montaža kot način manipulacij s čustvi in namerno usmerjenimi pomenskimi zvezami, ki bodisi namigujejo oziroma insinuirajo določena dejanja ali pa zamegljujejo in odvračajo gledalčevo pozornost).

Sergej Eisenstein je bil en prvih (poleg Leva Kuleševa), ki je neposredno za potrebe propagandnih filmov uporabljal montažo na različne načine. Pomembno je, da razumemo, da montaža pomeni, da lahko z rezanjem filma, rezanjem in prirejanjem določenih izjav, vrinjanjem drugih pomenov s tem, ko vrinemo drug prizor in opremljanjem slik z glasbo dobimo popolnoma nove vsebine. Tako lahko določeno novico spremenimo v svoje nasprotje, če le želimo. Prav tako z zaporedjem neke nevtralne slike in močno čustveno obarvane slike tudi nevtralno sliko napolnimo s čustvenim nabojem, ki smo ga videli na prejšnji sliki. Teh manipulacij se poslužujejo na RTV Slovenija na način, da se določene vsebine nenehno opremlja s čustveno pozitivnimi ali negativnimi naboji, odvisno od tega, kar si zaželijo naročniki…

Tudi organizacija samega dnevnega reda ali reda posameznih prispevkov ima medsebojno povezanost, ki se kaže v čustvovanju, kakršnega opisuje na najbolj abstraktni in primarni ravni Lev Kulešev- LINK http://www.filmska-sola.si/montaza/kulesev-efekt/

4.  Nenehno, vsako uro programa, ne glede na to, če gre za otroške oddaje, informativni program ali zabavne oddaje, se na približno uravnane časovne intervale omenjajo naslednje stvari, ki so podane v različnih kontekstih, vendar vedno v odnosih, ki skušajo sprožati čustven odziv. Prav tako ni nujno, da so med sabo vsebinsko neposredno povezane, saj jih povezujemo s tem, da se pojavljajo kot neka vsebinska stalnica, čeprav mnogokra le v vzporednih strukturah- torej zelo redko kot glavna tema:
Jugoslavija, Tito, Srbija, Bosna, socializem, komunizem, revolucija, NOB, zvezda, multikulturna družba, marginalizacija in pritisk na različne skupine (LGBT, migranti, južnjaki, judje, črnci ipd), fašizem, rasizem, nacionalizem, smešenje slovenskih kulturnih in tradicionalnih vrednot, zanikovanje slovenstva kot legalne in legitimne kulture v Sloveniji, izbor filmov in dokumentarcev, ki podpirajo vseobvladujoči narativ postmodernizma, semi-socializma ali socializma, prevladujoče zgodovine kljub vedno bolj jasnim nasprotnim dokazom ipd).

Če boste zaporedno pogledali več oddaj na RTV Slovenija in boste skušali biti čimbolj pozorni na simbolne pomene posameznih izrečenih besed, prikazanih posnetkov ali simbolov (v slikah, besedah ipd), boste lahko opazili, da se nenehno ponavljajo zgoraj opisane besede (bodisi kot izgovorjene, bodisi kot napisane, bodisi kot slike ali posnetki, bodisi kot naslovi ali ozadja v studijih ali pa kot deli filmov ali filmi… Skratka, gre za nek nabor pozitivnih vrednostno obravnavanih vsebin, ki jih uredniki ali pa tudi sami novinarji vtkejo v program, da bi s tem dobili nenehno prisotnost določenih vsebinskih in vrednostnih nevro-lingvističnih sider (imenujejo jih sidra, ker se »zasidrajo« v spomin kot nekaj, kar imamo potem v našem spominu kot pozitivno /lahko tudi negativno/ čustveno obarvano informacijo).

5.  Neporočanje o določenih temah (skoraj popolna odsotnost nekaterih političnih tem in strank, ki te teme odpirajo, odsotnost določenih pomembnih vsebin- npr. kaj se dogaja z 2. tirom, odločanje Ustavnega sodišča o referendumski zakonodaji ali o neizpolnjevanju predvolilne medijske zakonodaje, problemi različnih mnenj o političnih ali okoljskih temah, neporočanje o številu migrantov, o imenih in priimkih kriminalcev in morilcev- posebej še, če niso Slovenci, neporočanje o določenih dejavnostih vlade, komisij ipd).

Gre za neke vrste tabu- teme. Odtegnitev določenih relevantnih informacij, o katerih sicer lahko nekaj izvemo na primer na televizijah kakšne od sosednih držav, je ena od zadev, ki spadajo v kvoto »muenzenbergovske« doktrine, pri kateri nam informacije, ki so lahko celo splošno znane, preko nacionalne televizije NISO sporočene. Ker so mnogokrat sporočene preko drugih medijev, se potem lahko kakšen od komentatorjev ali kakšen »naključen« gost v studiu zmrduje nad tem, da gre za poročanje »rumenih medijev«.
Zelo pomembno je prav tako, da se kljub jasnemu ustavnemu določilu o uravnoteženosti poročanj o strankah v predvolilnih kampanjah RTV Slovenija vsakič znova neustavno odloča, da bo namenila določenim strankam manj, določenim strankam ali kandidatom pa več prostora. O tem teče že nekaj let debata izključno po internetnih straneh. Blaž Babič je na Ustavno sodišče vložil pritožbo, ki pa še do danes ni doživela svojega sodnega epiloga. Prav tako si Ustavno sodišče in Upravno sodišče podajata vlogo Vilija Kovačiča glede spremembe volilne zakonodaje, o čemer po RTV ne boste nikoli slišali nič.
V nadaljevanju bom govoril tudi o tem, da se NE poroča tudi o določenih vsebinah in o določenih ljudeh.

6. Nagnjenost k internacionalizmu (socialistično in liberalno razgrajevanje nacionalne podlage, ki je v bistvu osnova naše države in hkrati tudi te televizije- ki jo plačujemo, da bi bila »nacionalna«.)

Nenehno se v zabavnih oddajah ali pri oddaji »Kultura« ali pri kakšni od pogovornih oddaj ipd. skuša narediti vtis, da so določene novice ali informacije pomembne bolj, če imajo internacionalno potrjeno zaledje, čeprav so za naše razmere lahko povsem nerelevantne. Prav tako se daje tudi občutek, da so določene informacije o zadevah pri nas prišle iz tujine, četudi so bile v izhodišču sprožene s strani kakšnega slovenskega novinarja, kar se včasih zamolči (primer Zgaga…) Mnoge informacije, ki imajo ta »internacionalni« karakter, se obravnavajo kot že vnaprej bolj relevantne in za razliko od zgolj slovenskih veliko bolj »svetovljansko« usmerjene. Namerno oblikovanje mnenja o Sloveniji kot »zakotju«, »zaplankani« in »nepomembni«, »domačijski« provinci ima pomembno vlogo v oblikovanju naravnanosti do določenih novic.

Pri novicah imajo »veliko prioriteto« in so pospremljene z zainteresiranimi novinarkami, (ki poudarjeno kimajo in gestikulirajo v smislu »zelo nas zanima«) tiste novice, kjer so poudarjene naslednje reči: skrb za migrante, skrb za marginalne skupine, iskanje resnice glede domnevno koruptivnih posameznikov desnih strank (o levih se ne poroča ali se poroča skopo, brez čustvene prizadetosti), kjer je domnevno prišlo do »rasizma«, »homofobije«, »fašizma« in drugih dejanj, ki jih lahko označijo z besedami, ki jim lahko rečemo »sprožilke pretiranih čustvenih reakcij« (code words).

V vsaj 50% poročanja o Orbanu ali Madžarski prihaja npr. do tega, da se o čisto legalnem in demokratičnem predsedniku govori kot o »skrajno desnem«, da so njegove metode »vprašljive« ali »nedemokratične« in podobno, četudi so vse te spremembe sprejete v njihovem parlamentu in so usklajene z EU. Kadar se določene politične odločitve desnih politikov ne morejo uradno stigmatizirati kot »fašizem«, »diktatura« ipd, se v studio povabijo gostje ali pa se taka stigmatizacija dogaja skozi druge oddaje. Zelo pomembno je, da se vsebinsko podobne zadeve (stigmatizacija, močna vsebinska pristranost, uporaba »code words«, izraba delnih informacij ipd) »selijo« od oddaje do oddaje in s tem zajamejo večji krog ljudi, saj je pri takem pranju možganov nujna gradnja na sistematičnem zajemu večine- torej gre za statistično pomembno vlogo enosmernih informacij).

7.  Nagnjenost v komunizem (popularizacija skrajnih marksističnih pogledov).

Verjetno samo še na Kitajski ali Severno Korejski televiziji lahko najdemo toliko namigov o tem, kako je revolucija nekaj zelo pozitivnega ali kako se pobalinsko govori o revoluciji kot nečem, kar je dejansko pripomoglo k temu, da smo Slovenci nekaj pridobili. Vse to je v popolnem nasprotju z jasnimi najdbami in zgodovinskimi dejstvi. Revolucija, o kateri se komajda govori res vsebinsko in strokovno relevantno z mednarodno priznanimi strokovnjaki (tu seveda Pirjevec in Repe s svojimi enostranskimi in neznanstvenimi deli odpadeta), je Slovencem prinesla predvsem raznarodovanje, obliko genocida nad velikim delom naroda, strahotne posledice v socialnih, psiholoških, ekonomskih in drugih oblikah. Prav tako se znotraj kulturnih in zabavnih programov mnogokrat (v skladu s »seljenjem« sistematično programiranih informacij) pojavljajo teze o nujnosti revolucije, o komunizmu kot nekem idealnem sistemu, o tem, kako nam je bilo v socializmu dobro ali boljše kot danes, o strahotnih razlikah v bogastvu ljudi (medtem ko obstajajo študije o tem, koliko višji BDP imamo in kako smo v samem vrhu glede Gini koeficient (tukaj še ena primerjava, ki nas postavlja med top 10 ekonomske enakosti: https://www.activesustainability.com/sustainable-development/top-countries-economic-equality/ )

8. Nagnjenost in podpora vsem subverzivnim delovanjem proti vsem desnim in nacionalno zavednim strankam (to si vidi v skoraj vsakem poročanju o strankah desne strani in navijanje za delovanje vsega, kar slabi desne stranke v Sloveniji).

Če opazujete novinarje/ke, kako se obnašajo do levih in desnih politikov, bose hitro lahko prišli do zaključka, da se večinoma leve politike ne sprašuje preveč trdo, ne skače se jim v besedo, ne začudijo se nad njihovimi še tako čudnimi odgovori… Za razliko od desnih politikov; tem se skoraj nikoli ne pusti povedati do konca, prekinja se jih sredi stavka, iščejo se najmanjši znaki, ki bi »utegnili« biti navezave na nelegalnosti ali vsaj moralno sporne zadeve. Prav tako se v komentarjih in z načinom poročanja (npr. uporaba »skrajno desno« za stranke, ki so bile izvoljene v parlament in imajo povsem legalen status v demokratičnih državah) skuša ustvarjati vtis, da so določeni ljudje ali določene stranke v resnici prepovedane, a so po nekakšnih čudežih prišle v parlament in seveda tam delujejo kot tujek ali kot paravojaške enote, ki so namenjene temu, da se bo kmalu izvedel preko njih državni udar in državljanska vojna.

9.  Posebna sovražna nastrojenost do vseh desnih političnih akterjev v vseh intervjujih, soočenjih, poročanjih (prekinjanje sredi stavka, drugače oblikovan nagovor, že v vprašanju nakazani skrajni očitki, osebne diskreditacije ipd).

Že v prejšnji točki sem obravnaval način komunikacije z desnimi in levimi politiki, izpostavil bi pa še enkrat to, kako so obravnavani akterji, ki sploh niso v državnem zboru ali pa kako so obravnavane stranke, ki imajo jasen nacionalno usmerjen program. Namreč že v poročanju o tujih strankah s takimi programi ni nikoli izpuščena beseda »skrajno« ali pa vsaj »radikalno«. Škodoželjnost novinarjev/ark pri poročanju o tem, da so bodisi zasedli manj mest ali manj pomembne deleže, se skorajda vedno pozna v načinu poročanja. Prav tako se to pozna v načinu, kako oblikujejo informacije (npr. ta in ta skrajno desna stranka pa je zasedla LE dva sedeža v nacionalnem parlamentu… ali pa: ker je ta in ta »radikalno desna« stranka dobila predsednika komisije, je prišlo do nacionalnega škandala, saj je celo predsednik protestiral… ipd).

Skratka, dokler gre za stranke, ki so LEGALNE, je povsem odveč govoriti o »skrajnostih« ali o »radikalnih« oblikah politike. Skrajne so skupine islamistov, ki so izvedle kakšen napad npr., o teh pa skoraj vedno poročajo tako, da se sploh ne dotaknejo besede »islam« ali »skrajno«. Ob divjih protestih v Parizu so celo poročali o »jezni mladini«, čeprav je cel svet vedel, da so organizatorji in tudi protestniki bili migranti in so jih vodile skrajne islamske skupine.  

10.  Drobne diverzije pri postavitvi kamere, kontekstov, načinov kadriranja, izbora zaporedij oddaj in kadrov, zamenjave imen pod govorniki ali celo anonimizacija govorov iz DZ ter DS, ko imena izginejo po nekaj sekundah…

Veliko je tako imenovanih »drobnih diverzij«, s katerimi želijo izničiti določeno sporočilo. To se lahko naredi na res veliko načinov- od tega, da je nekdo v kadru manjši, ga snemajo bolj od daleč kot nekoga drugega, da je v kader zajet še nekdo drug, da se v kadru dogaja še nekaj poleg tega sporočanja, da je ozadje neurejeno ali se v ozadju dogaja druga zgodba ipd.. Prav tako se kamera v nekem pogovoru lahko sprehaja npr. po pleši nekoga, ki govori, lahko je v prvi plan postavljeno njegovo uho ali pa njegov nos, lahko se kamera izključi in med govorom nekoga kaže čudne geste nekoga tretjega ipd. Skratka, obstaja cela vrsta možnosti, kako le z izborom kota snemanja ali spreminjanja kamer v studiju povsem deplasiramo določenega govornika, četudi ta govori čudovito in relevantno postavlja svoje teme.

11.   Ideologizacija otroških oddaj (vnašanje LGBT agende, rasne raznolikosti brez pravega vzroka, vpeljava drobnih političnih nagibov…)

Jutranji otroški program je nekaj bolj zanimivega, če ga uspemo analizirati, saj s sabo prinaša celo »mavrico« različnih tematskih sklopov, v katerih vidimo čisto vse indoktrinacijske prijeme globalne elite z njihovim vsiljevanjem različnih agend v prijemih čimmanjšega občutenja istovetnosti na podlagi naroda, spola, vere ali podobno. Pri tem ne umanjkajo »mavrice«, rasne razlike v pobarvanosti različnih akterjev, da bi se ustvarjal vtis normalnosti medrasne družbe v Sloveniji, kjer tega praktično ni, spolne enakosti oziroma celo spolne nevtralnosti, popolna odsotnost narodnega značaja, različni konflikti so pripeljani na minimum ali pa so potencirani v povsem nerealističnih situacijah ipd… Za risanke, otroške oddaje in podoben otroški program verjamem, da gre za posebej premišljene strukture, pri katerih se bojim, da bi morali napisati celo študijo, saj gre za najbolj občutljivi del populacije, pri katerem se tudi najbolj ponotranjijo razmerja med čustveno in razumsko reakcijo, kar je tudi osnova nevroprogramiranja.

12.   Reklamni bloki in njihova sublimna sporočila (popularizacija vseh možnih postmodernističnih ideoloških tem- od multikulturalizma, LGBT ideoloških vsiljevanj "normalnosti" vseh možnih spolnih praks, vse do brez-narodne normalne postmoderne družbe).

Res je, da je reklam, ki bi bile narejene v Sloveniji in za slovenske naročnike, verjeno precej manj kot tujih. Je pa že samo dejstvo, da ima RTV Slo na voljo 100 milijonov letno za svoj program in pri tem vseeno med programom prodajajo »naš« medijski prostor zase, povsem neusklajeno z logiko javnega medijskega servisa. Kot bi npr. na državno financiranem UKC imeli na vsakih nekaj sob za bolnike in zdravniške ordinacije eno trgovinico, ki bi jo dajali v najem za prodajo kakšnih cunj…
Poleg vsega tega pa reklame, ki se vrtijo med programom naše nacionalke, sporočajo dodatna ideološka sporočila. In vsakdo, ki se vsaj malo ukvarja z razumevanjem ideološke indoktrinacije z multikulti, LGBT ideologijami, raznarodovalno politiko in liberalističnim razkrajanjem izročila prednikov v določenem kulturnem prostoru, razume, da gre za precej brutalno obliko bombardiranja z nevrolingvističnim in nevroikonskim programiranjem širše populacije.

13. Uvajanje trdega »L«, južnjaškega slenga in popačene "slovenštine" v zabavne oddaje, pri čemer ni zaznati, da bi se bistveno dvignil kakšen drug popačen način govora (npr. "angleška" slovenščina..)

Vedno večkrat in v vedno bolj jasno določenem kontekstu se pojavljajo igralci, pevci, vabljeni gostje, ki se v studiju pogovarjajo ali pojejo ali rapajo v pokvečeni »slovenštini« na način, da uporabljajo trdi L, mehki ć, stavčna struktura je srbska ali hrvaška, čeprav so besede slovenske, njihovi naglasi so podobni slovenščini, kakršno slišimo med priseljenci iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ki se ne uspejo naučiti slovenskega jezika. Ta vidik preko uvajanja kontekstov, v katerih ti nastopajoči dajejo videz velikih zvezd, res »kul« frajerjev in jih pri tem voditeljice obožujejo ali voditelji obravnavajo z večjim spoštovanjem ter kažejo za to izredno zanimanje, postaja kulturni vzorec. Tak kulturni vzorec se seveda ne širi samo zaradi našega nacionalnega javnega servisa, temveč tudi po šolskih prostorih, kjer večino ali vsaj velik del populacije že tvorijo migranti druge ali tretje generacije, ki se nekako »ne uspejo naučiti slovenščine« navkljub temu, da so rojeni v Sloveniji, tukaj hodijo v vrtec in šole in tukaj živijo res velik del svojega mladostnega življenja. Skratka to, da se tak način komunikacije uvaja kot nek poseben trend, je po mojem skromnem mnenju še ena od drobnih subverzij narodne kulture v Sloveniji.

14. Zanimanje za določene kraje 1. del

Opažam, da se skoraj vsakodnevno v različnih oddajah (drsenje pomenskih subverzij) pojavljajo kakšna obvestila, lahko so samo kakšne zanimivosti ali pa resna poročila o tem, kaj se je dogajalo npr. v Srbiji, malo manj na Hrvaškem in v Bosni, veliko bolj redko pa na Kosovem ali Makedoniji. Pri tem se, za razliko od teh sporočil, res zelo redko najde kakšno sporočilo, kjer bi npr. poročali o kakšnih zanimivostih iz Slovaške, Češke, Madžarske ali Avstrije, Italije, morda še iz katere evropske države, ki nam je bodisi blizu zaradi nekdanje skupne Avstroogrske monarhije ali pa zaradi tega, ker smo danes vključeni v EU in bi bilo čisto normalno, da bi izvedeli še kaj o Nizozemski, Španiji, Portugalski ipd…
Skratka, po drugi strani so na primer kulturni dogodki, ki se dogajajo že v Mariboru ali bognedaj kje bolj oddaljeno in v manjših krajih, povsem odrinjeni od novic ali od bolj izčrpnega poročanja glede tega, kaj se je tam dogajalo.
Skratka, na prvi pogled je videti uravnovešeno, a če bi šli gledat bolj podrobno, bi imeli hitro občutek, da živimo še vedno v SFRJ in je normalno, da nam poročajo o tem, da je danes iztiril vlak nekje v Srbiji ali da je kakšna reka v Bosni prestopila bregove in imajo prekinjen promet…

15. Zanimanje za določene »kraje« 2.del

Kraje pomenijo seveda še en vidik, ki ga pokrivajo skrajno selektivno. Mislim seveda na to, da se določeni sumi finančnih malverzacij, ukradenih ali vsaj utajenih evrov takoj postavijo v prvi plan in se o njih lahko govori vsakodnevno in so temu posvečene »Tarče«, »Odmevi«, tedenski pregledi ipd, določeni sumi pa ostajajo povsem nedotaknjeni in se o njih ne poroča niti toliko, da bi lahko en povprečen državljan Slovenije sploh za tak sum izvedel od javne televizije, ki jo mora plačevati vsak mesec.
Pri tem naj povem, da je kompletna odsotnost raziskovalnih novinarjev po Sloveniji (imamo v bistvu le enega- to je Bojan Požar) že alarmantna. To namreč pomeni, da se v 30 letih samostojne Slovenije ni uspel formirati noben center moči, ki bi lahko imel svoje informatorje na način, da bi druge centre moči preko svojih raziskovalnih novinarjev vsaj delno izbezal iz njihovih lukenj, medtem ko si mažejo prste z marmelado.
Požar je morda edini, ki ni neposredno povezan z globoko državo, pri kateri pa raziskovalnih novinarjev sploh ne potrebujejo, saj imajo za ta namen dovolj agentov, ki novinarje kar pokličejo, ko gre policija z nalogom za preiskavo na dom kakšnega od politikov ali gospodarstvenikov, ki ne uboga neizvoljene šefe…

16.  Delo, Dnevnik, Mladina- od RTV Slo dobijo OGROMNO denarja

Obstaja nekaj ljudi, ki vedo za ERAR- to je program na internetu, kjer dobite podatke o tem, koliko denarja dobi katera od inštitucij iz državnih proračunskih postavk. Če pogledate, koliko denarja nameni za Mladino, Delo in Dnevnik naša javna televizija, ki jo vsi plačujemo, lahko vidite, da se ogromen del njihovega financiranja lahko tam skoraj konča. Poskusite npr. narediti nek medij in se skušajte z njim prebiti do meje, ko ta postane rentabilen. Sam sem prisostvoval mnogim takim poskusom, zadnji med njimi je spletna ARrevija, ki deluje kot platforma povsem brez denarja (nekateri smo založili nekaj malega za zakup domene) in jasno vam bo takoj, kaj pomeni za neko tako skupino ljudi, če bi lahko od tega živeli ali vsaj dobili tak denar kot npr. ti trije mediji od ene same državne televizije, ki jo v bistvu plačujemo vsi skupaj. Tukaj je link na Mladino, tukaj na Delo in tukaj na Dnevnik.
Bi bilo kar v redu, vam rečem, če bi npr. take denarje dala RTV Slo npr. za ARrevijo…
Ampak problem tega še zdaleč ni rešen. Namreč obstaja kup drugih »obvozov«, preko katerih lahko dobite denar tako, da jih ERAR ne zazna. Ljudje ne morejo videti, na primer, če neka inštitucija (recimo RTV Slovenija) nakaže denar neki hrvaški firmi za svetovanje. Recimo, da gre za svetovanje glede trženja in urejanja tržnega prostora. RTV Slovenija nakaže nekemu podjetju npr. 200.000 eur in to podjetje dejansko izvede neke oblike izobraževanja, naredi neka poročila o delu, toda dejansko njihova vrednost ne presega 50.000 eurov. Nekdo, ki je posel »zrihtal«, gre do tega podjetja in pobere ostanek denarja, ki ostane kot razlika med realnimi stroški, plačilom davka in med tem, kar so dejansko naredili. Danes je kakšnih 100 tisoč res mala količina bankovcev in mislim, da jih na meji težko odkrijejo; ne potrebuješ velikega kovčka… niti ko gre za milijone. 

17. Problem financiranja določenih ljudi

Ko smo pri Erarju, je zanimivo, da določene ljudi in njihovo financiranje popolnoma prikrijejo. Če greste gledat podatke o tem, kako je plačan npr. Marcel Štefančič, boste videli, da je plačan samo za letošnje leto. Prej ga ni nikjer. Oddajo vodi že kar nekaj let, sicer…
Zaposlen pa je na Mladini, kakor piše o tem https://7dni.pozareport.si/post/537227/kako-so-rtv-jevci-na-stroske-davkoplacevalcev-med-epidemijo-resili-proracunske-honorarje-sp-jevca-marcela-stefancica

RTV Slovenija ima nekaj čez 2200 zaposlenih in uradno 50 zunanjih sodelavcev. Za hec je treba pogledat, kako je z zaposlenimi na Italijanski televiziji… 11635  na okroglih 50 milijonov prebivalcev. Če bi imeli sorazmerno zaposlene v Sloveniji, bi jih moralo biti 465..  V Grčiji, ki ima okrog 9 milijonov prebivalcev, jih je zaposlenih 1600.

18.  Neprimerno dražji servis od vseh primerljivih v Evropi. 

To, kako veliko dražja in bolj zapravljiva je naša televizija od drugih primerljivih po Evropi, so pisali že cele članke in mislim, da bom tukaj to navedel le v toliko, da prikličemo to v zavest. Namreč ne gre le za znesek (čeravno je naš letni znesek skoraj primerljiv z angleškim 173 eur/leto), gre tudi za kvaliteto. Težko rečem, da bi lahko naše televizijske oddaje primerjali z BBCjevimi.
Italijanskih 90 eur na leto, Poljskih 63, slovaških 55eur, grških 36 eur so zneski, ki so bistveno drugačni od naših, kvaliteta pa, priznam, težko sodim… Morda dobimo kakšno informacijo o tem v komentarje tega članka…

 19.  Črna lista - seznam ljudi, ki imajo prepovedan dostop do RTVja. En primer je izpostavil Lado Ambrozic, ki je »pojamral« Bojanu Požarju, da ga ne more povabiti v svojo pogovorno oddajo, ker je na črni listi. Na RTV Slo ne boste videli npr. Toneta Krkoviča, težko bodo tja povabili Rada Pezdirja, Inga Paša...

O tem, kako je Lado Ambrožič priznal, da obstaja črni seznam ljudi, ki se jih naj ne vabi na RTV Slovenija je več TUKAJ. Vidimo lahko kot običajni gledalci, da so gostje v oddaje vabljeni na skoraj podoben način kot so bili v SFRJ na najvišjih položajih države vedno isti ljudje, le da so ti malo »rotirali« in krožili od ene do druge funkcije.

No, ko gre za politične komentatorje, jih lahko skoraj na prste ene roke naštejemo in vidimo, da leta in leta vabijo prav iste ljudi. Ravno tako rotirajo različni komentatorji ekonomskih situacij, pri čemer moram reči, da so nekateri že davno v penzijah ali pa so za njimi tako grozni škandali, da je prav neverjetno, da se nihče ne oglasi ob takih eklatantnih zdrsih (če so sploh zdrsi). Pomislite npr. na nekdanjega ministra Tajnikarja, ki se je v čirilici!!! podpisal na pogodbe o izvozu vozil v Rusijo preko neke srbske firme (mislim, po spominu, da je šlo za Genex, a se opravičujem, če se motim). To je takrat razkrila Mladina in dala fotko pogodbe z njegovim čiriličnim podpisom v objavo, pri tem pa so razkrili tudi to, da so bile provizije za ta posel tudi do 120%.
Skratka, ob njem in ob takih kot je npr. nekdanji minister Mencinger, ki je bil »dežurni« komentator kar nekaj časa, človek dobi občutek, da se od leta 1959 ni spremenilo še čisto nič na RTV Slovenija…

20.  Zelo siromašen kadrovski nabor. Še RTV napovedovalke so verjetno nekatere iz casov bivše SFRJ, da ne govorimo o naboru urednic in vodij... Pomembna je ideološka primernost in ne strokovnost. 

Tudi čisto na splošno bi človek pričakoval, da se v tako obilno plačanem javnem servisu, ki se znajde in svoj medijski prostor dodatna odproda skozi reklame, najdejo v tem programu res vrhunski kadri. Da se npr. ne bi moglo niti v sanjah zgoditi, da bi se npr. neka komentatorka ali voditeljica pijana opotekala in se bi ji od promilov jezik kotalil po svoje… Prav tako ne bi pričakoval, da bi morali en precejšen del programa dati v delo zunanjim izvajalcem, saj ga zaposleni očitno ne obvladajo ali pa se jim morda ne da…  Pri nekaterih kadrih imamo občutek, da so dejansko tam od čistih začetkov televizije in se še danes niso upokojili, vodijo oddaje mirno naprej in se jim fučka za kvaliteto in tudi za to, kakšen je apetit gledalcev..  da ne govorim o kakšnih bolj trajnih psiholoških poškodbah, ki jih lahko dobimo ob takem programu.

21. Lista "svetih krav"- seznam ljudi o katerih se ne sme poročati praktično NIČ, kar bi se moralo (npr. Janković, sodniki npr. Masleša...)

Že prej sem omenil »črno listo«, zaradi katere nekateri ljudje preprosto ne morejo priti na vrsto za nič, kar bi imeli povedati. Če nekateri že nekako pridejo, ker po funkciji morajo, jih včasih malo odrežejo, včasih jih snemajo tako, da je videti vse skupaj kot burleska, včasih pa jih preprosto premaknejo v kakšen drug, zelo pozen termin, da jih lahko vidijo samo kakšni hudo nespečni upokojenci ali pa še polpijani mladostniki, ki so se pravkar vrnili iz diskoteke….
Toda obstaja tudi kup ljudi, o katerih se poroča le tisto (in seveda v rokavicah), kar je absolutno nujno, sicer pa se jih pusti popolnoma nedotaknjene ne oziraje se na to, kar so povzročili v javnem prostoru s svojimi ekscesnimi dejanji.
Premislimo le primer Jankovića. Župana mislim. Pomislite na to, kaj bi se dogajalo z nekom, ki bi vodil eno največjih državnih firm v Nemčiji in bi njegov sin dokazano bil privilegiran pri maturi, ker bi očka zrihtal? Ali resno mislite, da bi kadarkoli tak človek še lahko nekje v javnem prostoru dobil kakršno koli priložnost za kakršno koli funkcijo? Vprašanje je retorično, seveda.

Ampak pri nas se ta isti človek pojavi v vseh možnih najvišjih javnih funkcijah, četudi ga vmes ulovijo v mafijskih konverzacijah po telefonu, izsiljevanju ženske (zloraba uradnega položaja za katerikoli položaj v postelji), in ga preiskujejo, ker domnevno izsiljuje s pritiski na vseh možnih koncih in krajih kot župan in vplivnež, da o zadnjih projektih, s katerimi je hotel reči Ljubljančanom »jedite svoja govna«, ne govorim…

O tem, da je bil novembra 2018 štrajk javne uprave v Mestni občini Ljubljana, da je odstopil direktor mestne uprave, da je bila podana ovadba (LINK NA OVADBO), ker gre za sum "uvoza volilcev" tik pred volitvami na lokalni ravni, seveda RTV Slo molči kot grob oziroma poroča tako, da nobenemu normalnemu volilcu ni bilo niti jasno, zakaj bi sploh naj bil ta štrajk, zakaj naj bi odstopil dirketor javne uprave in kakšno vezo ima to z volitvami...

22. Civilna družba in problemi mega projektov: pri avtocestnem projektu še danes poteka hud boj glede tras, ki bi naj bile načrtovane preko najboljših kmetijskih zemljišč po Savinjski dolini, del trase naj bi šel čez strahotno problematičen teren nekdanjih rudnikov pri Velenju, kjer se teren vdira! Obstaja močna civilna iniciativa (o tem je bilo nekaj napisanega v Arreviji), a na RTV Slo tega ne boste videli. 

Prav tako o problematiki Evropske direktive glede habitatov ob reki Glinščici ne boste slišali od RTV Slovenija nič, čeprav tam teče trasa 2. tira, ki je že iz finančnega vidika en od večjih projektov zadnjih let v Sloveniji. 

Mimogrede, tudi zakon o civilnih iniciativah glede prostorske problematike, ki je zdaj v postopku, niso na RTV Slovenija niti povohali, čeprav bi bila po mnenju mnogih strokovnjakov iz področja arhitekture in urbanizma potrebna in nujna javna debata!

23. Zgodovinske teme in problem arhiva ter izbora oddaj

Zgodovinske teme na RTV Slovenija so skoraj vedno tako organizirane, da se tam znajdejo vedno isti akterji in sicer v razmerju 60% za zgodovinarje, ki zastopajo stališča, kakršna najdemo v osnovnošolskih učbenikih iz leta 1968 za 6 r. osnovne šole in okrog 40% za zgodovinarje, ki zastopajo učbenike iz faksov iz leta 1993, ko so začeli odkrivati problematične vidike učbenikov iz 1968.

Tudi zgodovinski dokumentarci so vedno le tisti, ki zastopajo eno samo branje zgodovine, kakršno se je vzpostavilo nekako takoj po Nueremberških procesih, čeprav je danes že kar nekaj zgodovinarjev, ki imajo vsaj drugačna mnenja, če ne celo diametralno nasprotna temu, kar je mitologija "zaveznikov" skušala postaviti kot edini temelj pri ozgodovinjanju Resnice 20. stoletja. Spet določenih tem skoraj ne odpirajo (pomislite na to, kolikokrat ste poslušali karkoli relevantnega o tem, kaj in kdo so bili pripadniki TIGRa? Ali pa: kdo ve, da je bil v Slovenskem narodnem domu v Trstu hkrati tudi Hotel Balkan, kamor so se mnogokrat skrili kakšni ljudje, ki so delali po takratnem Trstu zelo vprašljive stvari...? No, o tem govorim.

Dostop do arhiva javne RTV je bil nekaj časa dokaj preprost. Moramo namreč vedeti, da je veliko ljudi, ki uporablja ta arhiv, starejših, neveščih raznih računalniških spretnosti in imajo lahko velike težave pri vstopanju v oddaje, ki bi si jih radi ogledali naknadno. 
Pri tem jim RTV Slovenija izdatno nagaja, saj so dostopnost arhiva precej zakomplicirali, nekatere oddaje pa so celo take, da jih tudi na arhivu ne boš več našel... 
Že sama registracija v arhiv je za marsikoga tudi nek postopek, ki se ga bojijo, saj bi naj v obrazec vpisoval tudi svoje osebne podatke in ljudje, prestrašeni od časov komunizma, imajo težave pri takem vpisu...

23. Koliko nas je sploh Slovencev?

RTV Slovenija kot javna medijska hiša bi morala nujno novinarsko preizpraševati in delno torej "gledati pod prste" inštitucijam, ki so zadolžene za nacionalno pomembne reči. 
Ustavno sodišče, zakonitost sojenj, pregled nad razmerji med Upravnim in Ustavnim sodiščem, spremljanje tega, kaj se dogaja z neustavnostmi določenih zakonov ipd. 
Med drugim tudi to, da nas Slovence sploh ne štejejo več že veliko časa. Da se štetje sploh ne izvaja v naravi, temveč le preko prijav in vnosa v računalniške sisteme na upravnih enotah... 
Skratka, nihče ne ve več, če smo Slovenci še sploh toliko številni, da tvorimo konstitutivni del naroda, ki daje tej državi ime Slovenija... 
Ste kdaj slišali kakšno besedo o tem na RTV Slovenija?


Skratka, nisem za popolno rušenje RTV do temeljev, ker mi je malo žal že zgrajene (sicer res neizrazite, da ne rečem grde) arhitekture. Sem pa za izredno rigorozno čiščenje tega Avgijevega hleva in popolnoma na novo postavljeno debato o tem, kakšno javno medijsko hišo si Slovenci želimo in kako jo bomo plačevali. Vsekakor pa vse zgornje točke pri debati vsaj upoštevajmo, prosim.

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 17. Sep 2020 at 13:54

296 ogledov

Kolumna Marka Fratnika: Predlagani ukrepi vlade
V sredo, 16.09.2020 je vlada predstavila predloge ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Skoraj ni medija, ki jih ni objavil, zato jih ne bom samo naštel, temveč zraven podal o njih svoje mnenje. Okolje  Predlagajo 30 sprememb, v fazi spreminjanja so gradbeni zakon in nekatere uredbe, ki bi naj poenostavile izdajo gradbenih dovoljenj.  Precej poskusov sprememb na tem področju smo že doživeli. Najbolj se spomnim Černačevega ukrepa pri gradnji enostavnih objektov za časa predzadnje vlade JJ. Veljal je le nekaj dni, potem pa ga je leva politična srenja poteptala in ukinila. Kdorkoli je kdaj gradil ve, da so temeljni problemi predvsem birokrati na občinah in UE, ki znajo demonstrirati samovoljo in izjemno moč.  Zakonske spremembe na tem področju so nujno potrebne, ampak brez učinkovite spremembe pri birokratih napredka ne bo. Veliko nas pozna “izživljanje po pravilih”; zadnji dan 30 dnevnega roka pripomb stranka pripombo odpravi, dokumentacijo dopolni, ponovno vloži, po 30 dneh zopet pripomba in tako se vse zna zavleči v nedogled.  Gospodarsko področje  Avtomatizacija izpolnjevanja obrazcev. Res je živ obup na vsak obrazec pisati davčno, matično in celo registrsko številko podjetja ter ostale podatke o podjetju. Vse številke so unikatne, z vpisom ene bi računalniški program takoj moral napolniti vse ostale manjkajoče. Simičevi predlagajo vodenje podatkov v enem registru.  Če tole bere kak informatik, mu je verjetno zraven slabo, ker se sprašuje: zakaj tega ni že od pojava prvega računalnika v SFRJ?  100 državnih organov, 100 različnih idej kaj vse bi jim naj podjetja poročala. Ajpes, Furs, eDavki, itd. Vsak svoje zahteve za podobne ali celo enake podatke. Živa groza. To bi naj odpravili z enkratnim poročanje podatkov. Poenostavitev refundacije bolniških! Avtorji obstoječega sistema si zaslužijo nagrado za zapletanje do onemoglosti in trajno prepoved približevanja Javni upravi... Skratka: spremembe so več kot dobrodošle. Davki  Tu je predlogov največ oziroma so bili najbolj podrobno predstavljeni. Sam sem nad njimi razočaran. Davek od dobička, dosežen ob odsvojitvi kapitala, se po 15 letih lastništva več ne bi plačal. Trenutna meja je 20 let.Uvedli bi socialno kapico in sicer pri 6000 € bruto. Meja za SLO precej visoka, ampak bolje to kot nič.Davek od izplačila dohodkov iz kapitala bi se naj iz 27.5 zmanjšal na 25 %. Hrvaška ima 12 %.Pri oddaji nepremičnin predlagajo zvišanje normiranih stroškov iz 15 na 30%,a  ne bo moč uveljavljati dejanskih stroškov. Splošna dohodninska olajšava bi se dvignila iz 3500 na 4000€.Predlagana uvedba 6 dohodninskega razreda za zaslužke nad 1 mio, ki bodo obdavčeni samo z 10% - poudarjam, za zneske NAD MILIJON. Pri tem je potrebno poudariti, da ne gre za dohodke iz kapitala (dividende) ampak zaslužke. Koliko davčnih rezidentov Slovenije zasluži mesečno, po odbitem obračunu prispevkov za plače, več kot 80.000 € ne vem, sam ne poznam nikogar. Vsako znižanje davkov je za pozdraviti, ampak tole resnega vpliva ne bo imelo. Na TW je nekdo pokomentiral češ, do sedaj takšnih ni bilo, sedaj bodo. Kakšno plačo mora imeti nekdo, da se ga ta ukrep dotakne? Cca 135.000 €/mesec. Po odbitju prispevkov ostane cca 86.400, 86.400x12=1.036.800 Za 36.800 bi plačal samo 10% dohodnine medtem, ko bo za preostali milijon plačal 486.000€ dohodnine. Predlagan ukrep pride v poštev samo vrhunskim športnikom. Ga pozdravljam, kot vsako drugo zniževanje davkov! Predlagajo uvedbo davka na nepremičnine. SDS je bil leta kategorično proti davku na nepremične, zato je tale predlog prvi v nizu razočaranj!  Uvedli bi 20% obdavčitev od zaslužkov pri trgovanju s kriptovalutami. Sam verjamem, da lahko ta davek poberejo samo po “nesreči”.  Pavšalne stroške za SPje pavšaliste bi iz 80 spustili na 60%. Namesto, da bi stopili na prste državnim uradnikom, profesorjem, itd, ki fiktivno “svetujejo” državnim podjetjem in celo državi ter črpajo državni denar preko fiktivnih podjetij in spjev, bi kaznovali in dejansko ukinili eno izmed redkih pametnih in debirokratiziranih oblik mikro podjetništva. Nekaj predlaganih ukrepov sem izpustil in za konec prihranil upokojence. Ti bi lahko tudi po upokojitvi ostali zaposleni, če bi to želeli. Poleg normalno obdavčene plače bi prejemali tudi celotno pokojnino. Edino normalno in vsekakor za pozdraviti, VENDAR (!), potrebno je upoštevati, da živimo v Sloveniji.  Nujno je potrebno vzporedno oziroma še prej sprejeti zakon, po katerem bodo vsi v javnem sektorju in državnih podjetjih, ki dosežejo upokojitvene pogoje, avtomatično odpuščeni, sicer jih bo veliko ostalo na delovnih mestih še po smrti.

Thu, 27. Aug 2020 at 11:59

646 ogledov

Kolumna Jirija Kočice: Šola v službi ideologije
Kmalu bomo svoje prvošolčke in druge naše otročke poslali zopet v šolo v dobri veri, da bodo v nadaljnjem življenju s pridobljenimi znanji imeli boljše možnosti pri tem, kako se bodo zaposlovali, kako bodo razumeli stvari okrog sebe, kako se bodo izgradili v zdrave, srečne osebe in bodo pri tem zasledovali ne zgolj zunanje motive kot so denar in nagrade, temveč tudi notranje zadovoljstvo in občutke osebne izpolnjenosti, veselja, notranjega miru ipd.   Obvezna šola je načeloma povezana s funkcionalnostjo velikih in tehnološko bolj razvitih družb, saj skozi "trening" naredimo ljudi specializirane za določeno vlogo v življenju. A pred to specializacijo mora imeti večina nek osnovni standard znanj, da je ta večina ljudi sploh funkcionalna v določenem tehnološko razvitem okolju. Pismenost ali npr. osnovno znanje računstva, razumevanje določenih znanosti do mere, ki je nujna za to, da lahko funkcioniramo v sodobni družbi, saj sodobna družba postavlja pred posameznika nešteto zahtev, ki jih moramo vsakodnevno reševati, ko se srečujemo tudi z najbolj navadnimi stvarmi. Npr. kako uporabljati računalnik, avto, uporaba interneta, knjižnice, računalniških programov, pravzaprav vsako delo s stroji že zahteva osnovna znanja programiranja in tako naprej. Če pogledamo neko pleme, ki ni imelo stika s sodobnim svetom (npr. v brazilskem pragozdu), bomo videli podobno »šolanje« mladih, ki pa ne poteka skozi specializirane inštitucije, temveč se dogaja v krogu plemena kot delno družinska tradicija ali kot postopki iniciacij. Po navadi so postavljeni standardi znanja povsem drugačni in so povezani s temi spretnostmi, ki jim omogočajo preživetje v preprosti družbeni strukturi in v stiku z naravo. Normalno: za hiške iz listja, blata in vej je potrebno veliko manj znanja kot za stolpnice. Za lov in nabiralništvo je potrebno veliko manj znanj kot za sodobno kmetijsko pridelovanje hrane na specializiranih kmetijskih površinah. Za urejanje poti in »prometa« po pragozdu je seveda potrebno precej manj znanj kot za urejanje prometnih struktur v urbanistično zahtevnem mestnem okolju ali celo v na videz preprostem vaškem okolju in vse to tako v oblikovalskem- znakovnem kot tudi v gradbenem, geometrskem kot tudi vseh drugih smislih.. In čeprav je res, da se določena znanja, ki jih imamo v sodobni družbi, izkažejo za povsem neuporabna, če se slučajno znajdemo v pragozdu, je vseeno velika razlika med količinami sprejetih znanj in obvladovanjem neštetih spretnosti v sodobni družbi v nasprotju s plemenskim šolanjem nekje v pragozdu. Druga funkcija šole je duhovno vzgojna- namreč vsaka družba funkcionira šele, ko je vzpostavljena neka skupna kohezivna sila- tej lahko rečemo s skupno besedo kultura. In ta kultura je nekaj, kar dobimo v znatnimi meri tudi skozi šolo v bodisi formalni obliki izobraževalnega procesa- ali pa morda še bolj- v neformalni obliki, skozi kupe vzorcev obnašanja, namigov, razlag, povezav, in drugih primerov, preko katerih učenec sam začne konstruirati svoj miselni, kulturni in ideološki svet. Današnje šole v razvitem zahodnem svetu so posledica krščanske in razsvetljenske ideološke podstati. Pri tem je treba razumeti, da se je razumskemu delu uklonil dobršen del tradicionalnih vrednot in duhovno-kulturnih vzorcev, kar je  vzpodbudilo možnost, da se skozi ta odprta vrata zmuzne v šolstvo tudi to, kar sicer NI temeljilo na tradiciji, je pa imelo vsaj na videz razumske interpretacije sveta.  Zavedati se je namreč potrebno, da so najbolj organizirane in sploh prve šolske inštitucije skoraj v vseh kulturah imele primarno duhovni značaj. Najbolj natančno šolanje je potekalo za tiste (večinoma dečke), ki so imeli potencial močne duhovne koordinacije, močno voljo in značaj ter visoko stopnjo inteligence in potrpežljivosti, da so zdržali šolanje (ali iniciacijske obrede) v pripravah za duhovno vodstvo nekega plemena ali dela večjih družb. Ta vidik je bil vedno v vseh šolskih strukturah pomemben in se je ohranil skozi različne vidike tudi v sodobni šoli kot nekaj, kar omogoča, (četudi neformalno), izredno močno vpeljavo vrednostnih usmeritev in kulturnih, včasih tudi religioznih ključev: torej splošno gledano tistih ključev, ki so povezani z vero v določene predpostavke- v tem smislu tukaj štejem vse kulturne kohezivne sile družbe. Ne delam razlik med tem, da smo namočeni v kulturno predispozicijo krščanskega sveta, ki verjame v enakovrednost vseh ljudi, ki ima neke standarde za razlikovanje dobrega in zla, ki ima željo po tem, da bi se pomagalo, ki ima časovno perspektivo vezano na linearni čas, ki ima kupe drugih krščanskih zasnov, na katerih je svoje pozicije utrdilo tudi razsvetljenstvo, ki je to prignalo še do bolj radikalne želje po enakosti (ne samo pred bogom), ki je pomoč razširilo preko meja krščanskega sveta, ki je linearnost časa zabetonirala z zahtevo po vedno novih oblikah in zavračanjem ponavljanja v skoraj vseh smislih… Med prvimi razsvetljenskimi projekti je bila šola, ki je zagotavljala miselno sidranje enakih oblik in enakih medsebojnih povezav, zagotavljala je kupe za vse enakih metafor, ki so se oblikovale po nekem modelu in zagotovile podobno videnje sveta za večje populacije v državi ali celo širše, v celotnem kulturno podobnem področju nekega imperija. Šola je namreč idealna tvorba za ideološko indoktrinacijo:  1. jemlje v svoj trening mlade, katerih možgani funkcionirajo kot goba, ki »vpija« praktično vse informacije ravno v tem življenjskem obdobju otroške in adolescentne dobe, in ki jemlje zunanjega "strica" ali "teto" učiteljico za eno najvišjih avtoritet, katerih beseda postane skoraj zakon vsaj v prvih letih šolanja (to je nekako do časa adolescence- med 13 in 16 letom, ko se šolarji že bolj jasno vprašajo o tem, kdo in zakaj bi morali biti avtoritete v njihovih življenjih- v tem obdobju se zgodi premik, ki pa ne jemlje pomena avtoritete, le premakne avtoritete v smeri, ki niso več nujno enake kot so do adolescence).  2. skozi aparat šolstva lahko vladajoči razred (pleme, narod, elita) določi meje in usmeritve, ki jih bo izvajal tak velikanski aparat (pri tem računamo na statistično vedno veliko večjo premoč naučenega znanja od tega, ki so si ga učenci, dijaki in študentje pridobili sami mimo aparata šolstva). 3. stari kurikuli se komajda spreminjajo ali ostanejo več desetletij enaki. Primeri iz držav nekdanje Sovjetske zveze in Jugoslavije (ali tudi drugje po nekdanjih komunističnih državah) govorijo o tem, kako se celo nova znanstvena dognanja težko vnašajo v kurikule, ker so stara (ideološko določena) bila vpeljana v šolski sistem in se jih učitelji tudi po več desetletjih ne morejo "rešiti"- jih ponavljajo ne glede na to, da so napačna in neznanstvena (tu najbolj prednjači zgodovina, psihologija, sociologija, antropologija in druge družbene vede, manj pa so temu podvržene naravoslovne vede).  4. šolski aparat je lahko centraliziran (večinoma je) in s tem elita, vodstvo države omogoča zajem res kar največjega možnega števila ljudi v eno območje indoktrinacije, ki jo prej določijo s predispozicijami- torej kurikuli, ki jih pripravijo centralizirane inštitucije (npr. pri nas je to Zavod za šolstvo ali Center za poklicno izobraževanje ali pa za visoke šole različni inštituti, ki so pod neposrednim vplivom izbranih »znanstvenih« delavcev). 5. skozi aparat izbiramo pridne in marljive, ki nimajo "težave z avtoriteto" in se torej podredijo avtoriteti. Taki lahko potem tudi pridejo v izbor za nove učitelje na vseh ravneh. V času komunizma je bila velika prednost, če si bil vključen v Komunistično partijo, pritisk za vključitev pa je potekal tudi, če si slučajno dobil službo brez te pomembne prednosti. V času, ko pišem ta kratek tekst glede šolstva in njegovih pasti, je slovensko šolstvo v veliki meri podvrženo vsem tem rečem, ki jih zgoraj navajam kot ostanke post-socialističnih šolskih sistemov. Ne glede na to, da so se kurikuli delno prenovili, da so določeni predmeti odpadli (npr. ni več »Samoupravljanja s temelji marksizma«), so učitelji, ki so učili te predmete, spremenili ali delno dopolnili svoja znanja in še naprej učijo predmete, ki so podobni- npr. učitelji »samoupravljanja s temelji marksizma« danes poučujejo sociologijo, psihologijo, včasih kakšen predmet, ki se nahaja v delu strokovnih predmetov poklicnih ali strokovnih šol. Pri tem seveda v svoj nabor interpretacij vsebin pri nekem takem predmetu umeščajo povsem podobne ali morda tudi enaka interpretativna orodja kot so jih v času, ko so učili »marksizem«. Seveda, gre za naravni proces, v katerem so oni kot mladi dijaki in študentje dobivali take informacije, hkrati so bili kurikuli pripravljeni na tak način, te kurikule je država preko svojih strokovnjakov (ki so bili seveda včasih dijaki istih šol) spremenila le do neke mere in ne korenito, kot bi morda morala, zato je rezultat tega seveda tak kot je. Kot profesor in starš, ki se vsakodnevno izobražujem morda vsaj eno ali dve uri tako v mojih strokovnih predmetnih smereh, a tudi v smereh, ki so povezane z mojim umetniškim, pedagoškim in oblikovalskim delovanjem, priznam, da imam sam občutek, da res komaj sledim noremu ritmu odkritij z vseh možnih področij, ki me zanimajo po strokovni plati. In predstavljam si, da večina, ki ima službe, ki imajo male otročke, in ki so zaposleni več ur na dan- torej več kot sem sam, temu preprosto ne morejo slediti. In zato so njihovi otroci prepuščeni sistemu, ki se dejansko »stara«, leze nazaj namesto naprej, ne zmore dejansko slediti vsemu, kar odpirajo znanstvene raziskave in nova spoznanja. Otroke pošiljamo v šole, a hkrati nekateri že vemo, da bodo tam pridobili tudi kup zastarelih, neustreznih znanj, a nimamo ne volje ne možnosti, da bi to ustavili. Niti nimamo energije, da bi to dopolnili doma, jih naučili kaj dejansko so nove reči…   Človek bi si mislil, da bodo v svobodni in samostojni Sloveniji rastle tudi privatne šole, ki bodo organizirane drugače, ki bodo vsebinsko nadgrajene, ki bodo omogočale nekaj več kot javno šolstvo, a tudi tega ni ravno veliko. In celo sedanja vlada, ki je tako kritizirala krivično financiranje privatnih šol z javnim programom, ni bistveno posegla v to reč. Prepušča zadeve, da se vrtijo po več desetletja trajajoči inerciji. Celoten krogotok energije, ki je v rokah dejansko vladajoče elite, seveda v skladu s svojimi interesi ne dopušča, da bi sploh prišlo do možnosti kakršne koli spremembe. Zadeve se vrtijo v krogu, zadeve se ne spreminjajo v smeri izboljšav, kvečjemu v smeri razkroja, zadeve zastajajo in s tem omogočajo tako naši, slovenski eliti kot tudi evropskim elitam, da se počasi in brez velikih nevarnosti zanje, energija sprošča zelo počasi, v zelo napačnih smereh za bodočnost naših otrok. Zato bi vseeno morda bilo dobro, da se vsaj tisti, ki imate toliko energije, da sploh lahko še preberete v svojem življenju en tak članek kot je ta tukaj, potrudite in namenite 10 minut dnevno otrokom in vsaj 20 minut dnevno samoizobraževanju. Morda bi začeli z zgodovino. Že na ARreviji je en kup člankov, ki dodobra razbijejo mitološke pravljice, ki smo se jih kot 12 letniki morali učiti v OŠ narodniheroj iz res zvito zlaganih učbenikov.

Sun, 23. Aug 2020 at 09:55

1292 ogledov

Kolumna Bojanke Štern: Nova kritična točka  
Virus Covid-19 je kot požar v suhem travniku. Ne en, dva, trije valovi, in konec. Dokler ne bomo v populaciji konstantno vzdrževali 60 do 86% (različni scenariji) prekuženosti ali precepljenosti, lahko z lastnostmi, kakršne ima ta hip, izbruhne še neštetokrat. Naj nam bo to všeč ali ne. Covid-19-sledilnik na osnovi svežih podatkov napoveduje možno število novih primerov in možno gibanje epidemije Covid-19 v Slovenji v naslednjih nekaj dneh. Spodnji graf prikazuje enega od možnih scenarijev gibanja epidemije do 28. avgusta 2020. (Slika 1).   slika1 Slika 1: Scenarij predvidenega širjenja epidemije Covid-19 po semi-mehanističnem Bayesovem modelu z dne 20.08.2020. Vir: Blagus R, Manevski D: Summary of COVID-19 Bayesian models for Slovenia up to 2020-08-28, Covid 19 Sledilnik, 2020. Po tem scenariju bi ob dejstvu, da na dan 18. avgusta 2020 vsak primer v povprečju povzroči 1,6 novega primera, 19. avgusta imeli 29. novih primerov, 28. avgusta pa bi predvidoma imeli 68,5 novih primerov. Vidimo, da se krivulja novih primerov po tem scenariju po 17. avgustu strmo vzpenja! Podatki pa kažejo, da je bilo 19. avgusta ne 29, temveč že 43 ljudi pozitivnih na Covid-19. To pomeni, da bi bila lahko v resnici rast epidemije še večja, kot je prikazana na grafu. Tem številkam pa moramo prišteti še tiste okužene v populaciji, ki imajo blage znake bolezni ali so brez njih, in se niso prišli testirat. Dejansko število nemo-okuženih je verjetno vsaj  deset krat višje. Scenarij brez vsakega ukrepanja države je nepredstavljiv! Ni naključje, da tudi „najpogumnejši“ med epidemiologi, švedski Andres Tegnell, ki se je na svojem prebivalstvu šel eksperiment čredne imunosti, briše svojo elektronsko pošto, v kateri se sprašuje, ali je 10% višja smrtnost med starejšimi še sprejemljiva cena zanjo. Do izbrisane pošte so se dokopali švedski novinarji po zakonodaji, ki ureja pravico do informacij javnega značaja (vir). Čeprav nekateri raziskovalci poročajo, da bi morda sev virusa, ki kroži v Evropi, že toliko mutiral, da bi bil manj smrtonosen, pa hkrati morda postaja bolj nalezljiv. Seveda ni vseeno, v kakšno populacijo se virus naseli oziroma kako se ta populacija vede. Ključni indikator R(t) zato ni konstanta, temveč spremenljivka v času v odvisnosti od marsičesa. Ta indikator odgovarja na ključno vprašanje, to je – koliko novih okužb bo v povprečju nadalje povzročil človek, potrjeno okužen na ta dan. Če smo na osnovi kitajskih podatkov najprej mislili, da se R(t) neizogibno giblje okoli 10 (dogajalo se je v natrpanem Wuhanu, niso vedeli, za kaj gre, niso se na začetku zaščitili, doletelo jih je v polnem razmahu,...), sedaj vemo, kako je to nalezljivost moč zmanjšati pod 1 in tako ustaviti rast epidemije. Ali bo moč to število spraviti na 0, je veliko vprašanje. Večina strokovnjakov meni, da bo virus, vsem naporom navkljub, krožil v populaciji še zelo dolgo. Spomnimo, kakšni vladni ukrepi so bili potrebni pri prvem valu okužb. Z ukinitvijo javnih prevozov, zaprtjem šol, prepovedjo prehajanja občinskih meja, omejenim vstopom v trgovine in uvedbo karanten smo ukrotili prvi val in po rezultatih bili med najboljšimi na svetu (Slika 2).   slika 2: Stanje Covid 19 v Sloveniji Vir: Covid 19 Sledilnik, https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats, pridobljeno 21.8.2020. Ko to pišem (20. avgust. 2020), je v Sloveniji skupno število potrjeno okuženih 2536. Doslej je zaradi posledic te okužbe umrlo 129 ljudi. To pomeni, da je virus povzročil 61,5 smrti/milijon prebivalcev. Za primerjavo: na Švedskem je virus doslej povzročil 574 smrti/milijon prebivalcev (vir). Vendar virus ne povzroča le akutne odpovedi dihal, poveča tudi tveganje za bolezni srca, odpoved ledvic, motnje strjevanja krvi, nevrološke simptome – glavobol, omotico, utrujenost, izgubo voha, delirij. Zaradi motenj strjevanja krvi se poveča tveganje za možgansko kap. Gre za multisistemsko bolezen, ki lahko trajno poškoduje dihala, srce in obtočila, ledvice in možgane (vir). Zmotno je prepričanje, da virus prizadene le odrasle ljudi. Obstajajo dokaj prepričljivi dokazi, da Covid-19 tudi pri otrocih povzroča multisistemski vnetni sindrom s prizadetostjo številnih organskih sistemov: dihal, obtočil, centralnega živčnega sistema, prebavil, kože (vir). Torej za oceno bremena bolezni sploh ni dovolj poznati le števila umrlih, ampak tudi obseg invalidnosti, ki jo Covid-19 pušča za seboj. Obsega slednjega sploh še ne poznamo. Izmed 174 primerov, zabeleženih od 10. do 16. avgusta, je bilo 80 uvoženih iz tujine, od tega 64 iz Hrvaške. 20. avgusta za Hrvaško poročajo o 255 novih potrjenih primerih bolezni. Vlada RS 20. avgusta 2020 zato sprejema odlok, s katerim uvaja obvezno 14-dnevno karanteno tudi za Hrvaško. To precej razburja javnost, saj je dopustovanje na hrvaški obali pomemben del življenja ter regeneracije telesa in duha mnogih Slovencev. Njihov minister za zdravstvo pa komentira, cit.: „Mladi so se sprostili. Mnogi naši mladi, ki so bili na jadranski obali, in so se, kar je popolnoma razumljivo, sprostili, se sedaj vračajo v domove v notranjosti in tu se pojavlja nevarnost, da virus, če so okuženi, prenesejo na svoje starejše in imuno-kompromitirane člane gospodinjstva. To je nova in dodatna nevarnost.“ Mar res!? In kje je bil do sedaj!? Ko je Jelko Kacin pred časom miril slovensko javnost, češ da so se s Hrvati dogovorili o zaprtju disko klubov in prepovedi množičnih zabav, so se - kako znano - iz Slovencev njihovi politiki javno norčevali, češ da o tem ne vedo nič! Vemo, kje so nastala največja žarišča! Prav tam! Tam so se okuževali mladi, prepričani, da se jih virus ne tiče. Sedaj pa premislimo, kdo je kriv za sedanjo karanteno in kdo bi jo lahko preprečil! Normalno čuteč in povprečno razgledan človek ne dvomi, da so ukrepi potrebni. A težko, težko bi vzdržali tako temeljite in finančno zahtevne ukrepe, kot smo jih izvajali ob prvem valu! Kaj torej? Daleč najboljša alternativa je odgovorno vedenje. Žalostno je, da moramo po vseh teh mesecih ponovno pisati o fizični distanci, nošnji mask in razkuževanju. Kriminalno pa je, da ljudje z imenom in priimkom ščuvajo k množičnemu zbiranju brez mask in ignoriranju vseh zaščitnih ukrepov in to počno nekaznovano. Ni važno – je to posledica neizobraženosti ali duševnih in vedenjskih motenj, državljani imamo pravico, da nas država zaščiti pred ljudmi, ki celo namenoma povzročajo nevarnost za življenja in zdravje nas vseh! In absurdno je, da v takšnih okoliščinah institut Varuha človekovih pravic pleteniči o tem, da ni pravne podlage, ki bi ljudi prisilila k nošnji mask (verjamem!), v isti sapi pa ne zmore moralnega poduka, s katerim bi te ljudi pozval k empatičnemu vedenju in skrbi za sočloveka. Pravico do življenja in zdravja bi Varuh od vseh pravic moral zaščititi najprej! Pa je ni, ponavljam, ni je! To marsikaj pove o družbi v današnji Sloveniji. In po Facebooku krožijo zapisi, ki ljudi naravnost ščuvajo k skupinskemu sovražnemu vedenju! Ali to Facebook cenzurira? Seveda ne! Kje je družbena odgovornost Facebooka? Preprečevanje širjenja sovražnega govora, res? Kaj pa sovražnega vedenja? Čez deset dni se začne šola, vrtci začnejo na polno. To so nujna, neizogibna druženja, če bi želeli uvesti normalni pouk in normalno življenje. Inkubacija Covida-19 je do 14. dneva po okužbi. Že od ponedeljka, 24. avgusta 2020, ko nastopi karantena za povratnike iz Hrvaške, ne bo več dovolj časa, da se pokažejo simptomi pri tistih, ki so okužbo prinesli od tam. Potem je tu še vedno tisto tiho širjenje med mlado populacijo, ki simptomov skoraj nima ali sploh nima. Kdaj se bo to izčistilo, še ne moremo vedeti, ker ne vemo, koliko jih je in kakšno bo druženje in/ali samo-izolacijsko ravnanje teh ljudi. Začetek šole je le eden od razlogov, da je skrajni čas za karanteno in zaostritev drugih ukrepov. V primeru eksponentnega širjenja epidemije se brez težav zgodi, da bomo napolnili bolnišnične kapacitete, da bomo imeli izpad zdravstvenega in negovalnega kadra, da bomo imeli velik absentizem v podjetjih in drugih ustanovah. Že sedaj, ko ni bilo hude sile s številom primerov, ljudje ne morejo v razumnih rokih do zdravnikov (to je tema za drugo kolumno). Če se začne množično obolevanje, pa je vsakomur lahko  jasno, da se bo dostopnost do zdravnikov še zmanjšala. Tveganja so torej izjemno velika, ne le za zdravje in življenja ljudi, ampak tudi za obstoj vitalnih družbenih podsistemov in njihovih funkcij. V nobenem trenutku namreč ne pozabimo – specifičnega zdravila za bolezen ni, cepiva pa tudi še ni! Kaj torej pričakujemo? Da, pričakujemo, da nas bodo država in njene institucije ustrezno zaščitile z ukrepi in instrumenti, ki jih imajo na voljo! Pričakujemo seveda karanteno za prihod iz vseh tveganih držav. Samo v zaprtem ali skoraj zaprtem sistemu, kjer sam določaš pravila, lahko s sistemskimi ukrepi vplivaš na dogajanja. Pričakujemo dokončno ustavitev nevarnih in varnostno neobvladanih druženj. Nadzor nad doslednim upoštevanjem samozaščitnih ukrepov. Previden in postopen model vračanja otrok v šole, ki se prilagaja ocenjeni stopnji tveganja. Manjšo stopnjo tolerance do neodgovornega aktivizma proti samozaščitnim ukrepom in indoktrinaciji prebivalstva z neumnim, neodgovornim in nevarnim hujskaštvom. Ukrepanje proti organizatorjem neprijavljenih zbiranj. Zaščito meja pred ilegalnimi imigracijami. Vse to pred ponovno zaustavitvijo življenja in kolapsom! Če ne ukrepamo takoj, bo epidemija rasla hitreje, kot je narisano na gornjem grafu in znašli se bomo v kaosu. Scenarij je lahko katastrofalen. Ko se je dogajalo v Bergamu, smo se eni učili, drugi pa so si zatisnili ušesa in oči in izklopili možgane. Ne bomo menda vsi plačevali zanje! Viri so na voljo pri avtorici. 20.08.2020

Sun, 16. Aug 2020 at 18:12

380 ogledov

Telo in leta
Opazujem ljudi okoli sebe. Oba spola in ugotavljam, da se moški s svojo podobo ne ukvarjajo veliko, vse v mejah normale, urejen, umit, obrit, negovan…zadostuje vsem kriterijem. Tudi starajo se veliko bolj dostojanstveno kot to počnejo ženske. Svoje sive lase sprejmejo, sprejmejo gubice in povečan trebušček. Vsaj videti je tako, res je videti, da jim je za vse malo mar in zato dajejo vtis zadovoljnega bitja in najbrž tudi so zadovoljni v svojem telesu, v življenju dajejo prednost drugim stvarem, na katere imajo vpliv in ne nečemuna kar ne morejo vplivat, in čas je dejansko nekaj na kar ne more nihče vplivat. Teče nam ura življenja od rojstva dalja in od rojstva dalje se staramo, zorimo, letni časi niso samo v naravi, letni časi so tudi v našem življenju. Temu se ne da upret. Leta in čas…ampak ženske, ženske se upirajo vsemu kar je zdravorazumskega, one morajo kontra. Narava jim da vse, kako bodo to znale nosit je pa na njih, po večini ne znajo lepo nosit tega, kar so dobile, ker vedno stremijo po nečem kar ima model, v modni reviji, po nečem kar ima prijateljica, filmska diva ali popularna pevka. Željeno barvo oči si pričarajo zbarvnimi lečami, prsi si povečajo s silikonskimi vsadki, tudi ritke, botox v čelo, da ni gubic, hialuronsko kislino za lepe in sočne ustnice, umetne trepalnice za zapeljiv pogled, tri plasti pudra, pet odtenkov senčil, dvajset centimetrske petke in vedno lačna, da dosega ideale, ki jih ni. Popolnosti ni. Zakaj to trdim? Vsakemu je lepo in popolno nekaj drugega, so skupnetočke in neka merila, ki jim pritrdi veliko ljudi, ne vsi. Nekaterim so te izumetničene ženskice popolnost, nekomu drugemu so nekaj, na kar ne bi niti mopeda naslonili (ukradeno A.Leskovcu). Seveda najdemo pri obeh spolih tudi takšne, ki se na svoj videz požvižgajo in seveda obstajamo, bom v prvi osebi, ker se mi zdi, da spadam mednje, ženske, ki svoje telo in spremembe, ki prihajajo z leti in otroci sprejmemo in živimo z njimi, postanejo del našega življenja in ne nekaj proti čemur se borimo 24/7. Zakaj bi se? Proti vplivu let se ne da borit lahko pa jih s skrbjo za svoje telo in zdravje precej omilimo. Zdrav način življenja in zdrava hrana, alkohol je redka razvada, tudi cigarete in ostale omame ne sodijo v zdravo življenje, če preskočim te stvari, so mi tudi gubice prihranjene in vse tiste težave, ki jih prinaša prekomerno pitje alkohola. Ponočevanja nisem nikoli marala. Malo športa poskrbi, da je telo v formi, pikica ličil tu in tam pa poudari tisto kar mora. Več kot mi je dala narava ne potrebujem drugačne oblike in barve tudi ne, saj me, nas je lepo in skladno naredila, lasje, barva kože in oči se vedno skladajo, ostale stvari kot so oblika tega in onega je stvar genetike.Lepi in zanimivi smo v svoji raznolikosti, najlepši ljudje so tisti, ki se sprejmejo, in tisti, ki se sprejmejo so zadovoljni, zadovoljni ljudje so srečni, njihov obraz sije, oči žarijo, duša poje in srce ji pomaga. Nobena šminka in vsadek ne moreta nadomestiti sreče in notranjega zadovoljstva, tudi samozavesti se ne da kupiti, sprejmite se takšne kot ste, ker takšni ste, ste najlepši, postarajte se dostojanstveno in pokončno. Naj vam modne smernice in norme ne vzamejotega. Naše življenje je peščena ura, ki se izteka vedno hitreje, sediš na balkonu in gledaš kako zeleni gozd, mine trenutek in gledaš kako se barva v rumeno in rdeče. Izkoristite svoj čas, bodite vi, bodite to kar ste, v današnjem svetu je najtežje ostati svoj zato izstopajte v svoji unikatnosti, živite svoje življenje kot vi, ne poskušajte biti nekomu klon, ne poskušat bit popoln. Nihče ni popoln, edina popolnost je, da si inostaneš ti. Samo svoj, gospodar svojega telesa, pokončno in ponosno skozi vse vihre, spremembe in obdobja svojega tuzemeljskega popotovanja.Rodimo se zorimo, živimo, se umirimo in zapustimo ta svet.Pomlad, poletje, jesen…zima.

Wed, 12. Aug 2020 at 15:13

545 ogledov

Kolumna Lucije Šikovec Ušaj:  Sedaj, ko so naši na oblasti...
"Sedaj, ko so naši na oblasti, moramo paziti, kaj govorimo", naj bi dejal pokojni Jože Pučnik novinarju, ki je imel z njim razgovor. Novinarja ne bom imenovala, ker ga nisem uspela prositi za dovoljenje, vendar bi bila velika škoda, če bi ta tako zelo vizionarski stavek ostal v glavah le določenega krogaljudi. Kako prav je imel Pučnik, vidimo sedaj. V času, ko še ni bilo družbenih omrežij, sem bila prepričana, da je več Slovencev pametnih, poštenih, svobodomiselnih, pripravljenih razmišljati s svojo glavo in razmišljati o tem, kar je kdo drug razmislil s svojo. Kot je nekdo napisal, odkar je FB in TW, ni več skrito samo v krogu družine, da je nekdo bedak, temveč ve to vsa Slovenija. Družinske skrivnosti o bolj ali manj primitivnih članih so pred tem ostale za tesno zaprtimi vrati doma. Sedaj nam družbena omrežja ponujajo uvid v vse odklone človeškega uma, ki smo si jih lahko prej le zamišljali. Da bo posameznik tako prostovoljno pripravljen deliti svoja intimna, bolj ali manj, raje seveda manj, pametna razmišljanja z anonimno javnostjo, je dosežek, ki si ga res ni bilo mogoče zamišljati. Ko berem knjigo Igorja Omerze, koliko truda je vlagala Udba v zasledovanja, prisluhe, sklepanja, v celo mrežo ovaduhov, sedaj pa le z enim klikom vsak lahko pride do podatkov o posamezniku, ki jih ta z vso lahkoto objavlja in pri tem upa, da bo za njegov rojstni dan, število otrok, vnukov, ljubezensko življenje, politične preference, plačo, novo vozilo, bolezen, zvedelo čim več ljudi, si zamišljam vse številne ovaduhe, ki z nejevero prebirajo zapise na družbenih omrežjih in vidijo, da njihovo delo sploh ni bilo potrebno. Če bi že takrat ljudem na kakšen način obljubili piškotke, smeškote, dvignjen palec ali sredinec, bi prihranili ogromno denarja, pa še narod bi bil zadovoljen. Kako slepa je bila uredniška politika posameznih medijev, ki so cenzurirali pisma bralcev, namesto da bi se ljudstvo izpelo,prepričano v demokracijo, se med seboj oglodalo do kosti in oblast bi mirno, brez vsakotedenskih tiskanih informacij, ki so povzemale stanje v družbi, kradla dalje.  In ravno na podlagi zapisov na družbenih omrežjih lahko človek trdi, da so res vsi politiki isti. Eni so, glede na dolgoletno prakso, le bolj spretni, manj očitni, četudi izmed njih kdaj kdo pomotoma pade v kolesje pravosodja, vendar nato vsaj do Vrhovnega sodišča uspe dokazati, da je le enak onim drugim, nedotakljivim. Sedaj se bije bitka ali je korupcijsko plačevanje podpredsednici vlade sedaj manjši greh, kot je bil v prejšnji vladi, ali je zaradi nižjega zneska manj koruptivna od onih, ki terjajo višji znesek. Na kratko, kar me je praksa naučila, ceno si postavlja vsak sam. Priznam, dolgo sem rabila, da sem prišla do tega spoznanja, zelo dolgo, praktično vso delovno dobo. Šele sedaj, ko so na »oblasti« naši, sem se prepričala, da ta stara resnica še kako drži. »Naši« niso navajeni plačevati, so pa navajeni zmerjati, to jih loči od levičarjev, ki vedo, da je denar sveta vladar in da ni prijateljstva, temveč so le usluge, ki jih je potrebno vračati. To ve tudi predsednik vlade, za kredit, ki ga bodo plačevali vnuki, sprejemamo migrante, jih ne testiramo, jih nimamo v karanteni, krivdo za okužbe pa z največjo lahkoto pripišejo nekaj kolesarjem, ki protestirajo zoper vlado, vreme, karkoli pač. Niti »našim«, ki so »za vlado« in ki igrajo na harmoniko, je ne pripišejo. Ker »naši« niso okuženi. Naj reče kdo, da so, če si upa! Torej, Slovenke in Slovenci, pišite na družbena omrežja, zbirajte všečke, razkrivajte, kako plitve ali globoke so vaše misli. Samo pazite, ker sedaj so na oblasti »naši« in to je lahko tudi nevarno.

Sun, 9. Aug 2020 at 22:41

1296 ogledov

Jugoslavija-Dokončni zlom ječe narodov.
 »O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti«                                                                                                                                 Milan Kučan 31.01.1990 screenshot wikipedia   Po astronomskih podražitvah in rekordno visoki inflaciji je bilo med narodi Jugoslavije čutiti vedno večje nezadovoljstvo in upor. Začele so se pojavljati še glasnejše kritike sistema. Nezadovoljstvo, ki se je med delavci v Sloveniji že dolgo časa nabiralo, je na plano izbruhnilo konec leta 1987. Takrat se na ceste poda veliko število delavcev, ki zahtevajo plače, spremembe in neodvisne sindikate, ki so bili do takrat v celoti podrejeni komunistični partiji, saj so bili vsi zaupniki člani komunistične partije. Tako se septembra leta 1987 na cesto poda 6000 delavcev Železarne Ravne, blokirajo ceste in križišča, zahtevajo višje in redne plače, zahtevajo svobodo in pravico do stavke. Še v istem mesecu se stavke začnejo v železarni Jesenice, kjer 3500 delavcev izraža iste zahteve in železarni Štore, kjer 450 delavcev zahteva isto. Najbolj znana stavka v tistem času se zgodi v Ljubljani, kjer 5000 delavcev  Litostroja zahteva demokratične spremembe in plače. Stavke se vrstijo ena za drugo tudi v manjših podjetjih, kjer nekateri niso dobili plač že več mesecev, vedno bolj jasno pa postaja tudi, da Jugoslavija v taki obliki ne more preživeti. Oblasti prižgejo rdeče luči. Najprej se aktivira SDV (UDBA), ki ima v vsakem podjetju, tovarni, pravzaprav povsod svoje sodelavce in ovaduhe. Tudi JLA se začne intenzivno pripravljati na obračun z opozicijo po celotni Jugoslaviji. JLA dobi striktna navodila, kako ravnati v primeru upora v Sloveniji in na Hrvaškem. V Sloveniji se zgodi afera JBTZ (Janša-Borštner-Tasič-Zavrl). Trije novinarji in častnik Jugoslovanske armade v reviji Mladina razkrijejo tajni načrt JLA. Oblast zapleni celotno naklado, vsi štirje udeleženi pa so obtoženi in obsojeni pred vojaškim sodiščem. Na ulicah Ljubljane se zbere več 10 tisoč ljudi, ki zahtevajo demokracijo, svobodo in izpustitev četverice herojev.   Vse glasneje se po celi Jugoslaviji govori o več 100 tisočih pobitih po drugi svetovni vojni, o brezpravno pobitih ljudeh, vojakih, civilih , otrocih. Vedno večje število ljudi išče grobove svojcev, na prikritih grobiščih se začnejo prižigati sveče v spomin. Ljudska milica, ki je ves čas vedela, kje se ta grobišča nahajajo in jih je skozi celotno obdobje socializma tudi nadzirala, sveče in cvetje odstranjuje, saj se v družbi še vedno goji mit o brezmadežnosti komunistične partije in njihovega tako imenovanega boja za narodovo osvoboditev. Skupina entuziastov ponatisne knjigo imenovano ČRNE BUKVE, v katerih so do detajlov opisani zločini in hudodelstva partizanov med drugo svetovno vojno. V Jugoslaviji huda gospodarska kriza zaznamuje zadnja leta življenja te ječe narodov, nasilno združene umetne tvorbe, ki je zaradi kulturnih, jezikovnih in narodnih razlik bila že vnaprej obsojena na propad. Eksperiment imenovan Jugoslavija, kjer je poizkus združevanja nezdružljivega trajal dolgih 45 let, se je končno začel rušiti leta 1990, ko se v Sloveniji izvedejo prve večstrankarske volitve po drugi svetovni vojni. Prepričljivo zmaga DEMOS, koalicija strank, ki si želijo demokracije in uvedbe večstrankarskega sistema. Komunistična partija v vse stranke infiltrira svoje ljudi, ki imajo zadolžitve te stranke rušiti od znotraj, s tem še vedno nadzira politiko v Sloveniji in na tak način preprečuje lustracijo komunističnih kadrov in preiskavo zločinov proti človeštvu, ki jih je v imenu svobode ta ista partija zagrešila nad Slovenskim narodom.     »Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo«  Dr. Jože Pučnik 26.12.1990 Decembra leta 1990 se v Sloveniji zgodi zgodovinski trenutek, ko Slovenci na referendumu za samostojno, neodvisno Republiko Slovenijo izglasujejo samostojnost, in sicer je pri 90% udeležbi kar 88,5% glasovalo za samostojnost. S tem se počasi uresničujejo stoletne sanje Slovencev o lastni državi in ohranitvi Slovenskega naroda, ki pa je bil že takrat prepreden z petokolonaši iz vseh republik bivše Jugoslavije, oficirji JLA, vohuni in tisočimi tujimi delavci iz vseh republik, ki so jih komunistične oblasti velikodušno z avtobusi dovažale na delo v Slovenijo z očitnim namenom uničenja Slovenskega naroda in stvaritvijo Jugoslovana, človeka in naroda, ki ni nikoli obstajal. Pritiski na Slovenijo v letu 1991, ko je bilo že jasno, da Slovenija ne glede na stališča ostalih republik v Jugoslaviji zapušča skupno komunistično državo, se že v začetku istega leta še poostrijo. Republika Srbija večkrat vdre v monetarni sistem Jugoslavije in si prisvoji finančna sredstva, tudi slovenska, tako pusti Slovenijo popolnoma brez deviznih rezerv in pokojninskega sklada, kar vodi prvo vlado Republike Slovenije v kredit, s katerim so izplačali pokojnine in plače prve mesece po razglasitvi samostojnosti. JLA dvigne število vojakov na 275 tisoč, v primeru vojne pa ima pripravljene načrte za mobilizacijo pol milijona vojakov. Tajna služba KOS, vojaška obveščevalna služba, izpostava UDBE deli orožje civilom po celi Jugoslaviji. Srbski manjšini, živeči po vaseh v Beli krajini ponujajo orožje, da bi se uprli osamosvojitvi, vendar le ti orožje zavrnejo. Seveda pa goreči komunisti, ki niso bili pripravljeni žrtvovati oblasti, to orožje sprejmejo. Več uspeha imajo na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, kjer orožje odprtih rok sprejmejo tako Srbi, muslimani in Hrvati, predvsem podporniki komunistov, partije, Jugoslavije in simpatizerji JLA. Posebej oborožujejo Srbe na Hrvaškem in v Bosni ( Kninska Krajina, Republika Srbska). Hkrati ustanovijo televizijo YUTEL, financirajo tehnično opremo in oddajnike. Televizija je znana predvsem po seriji izmišljenih zgodb, ki jih je pripravil oddelek za psihološko propagandno delovanje UDBE, z namenom, da se diskreditirajo napori Slovenije in Hrvaške za samostojnost in da podprejo JLA in skupno Jugoslavijo. Marca leta 1991 v Beogradu izbruhne vstaja. Več kot 70.000 ljudi na cestah zahteva demokracijo in svobodo. JLA s tanki zaduši vstajo v Srbiji. V istem letu Slovenske oblasti ne želijo več pošiljati vojaških nabornikov v JLA, temveč nabornike pošilja v učne centre po Sloveniji. 23. maja leta 1991 JLA napade učni center Pekre in zajame poveljnika učnega centra. Več tisoč ljudi na ulicah Maribora protestira in zahteva njegovo izpustitev. Takrat pade tudi prva žrtev za samostojno Slovenijo, in sicer Jožef Simčik, ki ga povozi vojaški transporter. Ni pa to bilo prvo vojaško posredovanje JLA v Sloveniji, saj je že leta 1990 v mesecu oktobru nasilno in z orožjem zavzela štab teritorialne obrambe v Ljubljani. Marca leta 1991 JLA zahteva od jugoslovanskih oblasti, da v državi okličejo izredne razmere, saj so imeli načrt, kako z tanki in vojaško silo ustaviti prizadevanja Slovenije in Hrvaške na samostojno pot. Poizkus spodleti, ker hrvaški, slovenski in makedonski člani predsedstva Jugoslavije tega predloga ne podprejo. 25. junija leta 1991 Slovenci uresničijo stoletne sanje in na svečano razglasijo samostojno, neodvisno državo Slovenijo. Okupatorska jugoslovanska vojska že isti dan izziva in grozi z vojaškim posredovanjem. Reaktivna letala na nizki višini preletavajo slovenska mesta z namenom ustrahovanja oblasti in naroda. Naslednji dan ob 03.00 se z izpadom vojaških enot iz vojašnic začne desetdnevna vojna za Slovenijo, v kateri okupatorska komunistična vojska doživi ponižujoč poraz, ki ga ji zadajo slabo oborožene sile Slovenske Teritorialne obrambe in združen Slovenski narod, ki je z uporom pokazal in dokazal, da si ne želi ostati v Jugoslaviji, temveč želi hoditi po svoji lastni poti. 25. oktobra leta 1991 zadnji vojak JLA zapusti ozemlje republike Slovenije in prvič v zgodovini na ozemlju Slovenije ni tujega , okupatorskega vojaka. Ponižana, užaljena in popolnoma razbita »4.« najmočnejša armada Evrope sklonjenih glav ponižno prosi za milost slovenski narod, ki ga je pred davnimi 45 leti nasilno okupirala, ga zatirala in ekonomsko in finančno izčrpavala ter s temi dejanji ogrozila obstoj slovenskega naroda. Vojska, ki so jo komunisti označevali kot eno najmočnejših v Evropi, kljub veliki premoči v opremi, topništvu, motorizaciji in letali ni uspelo poraziti slabo oboroženih republiških teritorialnih obramb Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Neizkušenost, neznanje, samovolja, zloraba alkohola in drog, nedisciplina, dezerterstvo in nizka morala, lažna bratstvo in enotnost, zastarela taktika bojevanja, ki je temeljila na brezglavih juriših in partizanski taktiki bežanja so jo spravili na kolena. Dejstvo, da je propadla Jugoslavija in da se je z tem končalo tudi financiranje pa jo je dokončno potolklo. Tako je leta 1991 propadel socialistični raj imenovan Jugoslavija, v krvi in bratomornem pobijanju, praktično enako kot je tudi nastal. Krvave vojne na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in na Kosovu so bile zadnji zločin komunistične ideologije nad narodi Jugoslavije. Slovenski narod je imel to nesrečo, da je izkusil okrutnost in nasilje vseh treh totalitarnih režimov v novejši zgodovini, nacizma, fašizma in komunizma. Prav slednji je pustil hude posledice Slovenskemu narodu, ki so vidne še danes, v letu 2020, ko levi pol slovenske politike odkrito časti in poveličuje mednarodno obsojen totalitarni sistem, izenačen z nacizmom in fašizmom. Postavlja doprsne kipe ideologom nasilja in razdora med Slovenci, se priklanja in se udeležuje komemoracij in proslav, kjer se javno klanjajo totalitarnim simbolom in s tem zločinu. Le malo ljudi v Sloveniji se zaveda, da je v Evropski Uniji komunizem izenačen z nacizmom in fašizmom, in s tem na mednarodni ravni obsojen in obravnavan kot zločinski sistem. Resolucija je bila sprejeta v večini držav EU, na žalost pa ni bila sprejeta v Sloveniji, čemur pa se ni za čuditi, saj nam dejansko skoraj 30 let, z 5 letno prekinitvijo pravzaprav vladajo komunisti. Nacistični in fašistični totalitarizem sta bila po pravici mednarodno obsojena, akterji so bili ubiti ali obsojeni na dolgoletne zaporne kazni, komunizem pa vse do sedaj, razen moralnega obsojanja ni bil deležen obsodbe in skrajni čas je, da se to končno zgodi, saj še vedno obstaja nevarnost, da bi totalitarni komunistični režimi znova prevzeli oblast in ta ideologija zla še vedno ogroža svetovni mir in svobodni razvoj narodov, med njimi tudi Slovenskega naroda. Sistem, ki je v Srednji in Vzhodni Evropi pomoril milijone nedolžnih ljudi, ki je deportiral milijone ljudi v Sibirijo, z starci, ženskami in otroki vred, ki je izganjal celotna prebivalstva držav in izvajal etnično čiščenje, preganjal in obsojal na podlagi politične pripadnosti, ponarejal in prirejal volitve, nehumano ravnal z zaporniki, jih zapiral v koncentracijska taborišča, jetnike mučil in jih na podlagi politične opredelitve interniral, preganjal vernike, preganjal ljudi na podlagi družbenega izvora, v popolnosti nadziral delo policije, vojske in tajnih služb, popoln nadzor le teh nad državljani in kršenje zasebnosti teh istih državljanov, razglašal ideologijo sovražnosti, prepovedal svobodo govora in združevanja, omejeval gibanje znotraj države in v tujini, hudo kršil politični pluralizem in svobodo izražanje političnega prepričanja, preprečeval dostop do informacij in popolnoma prepovedal svobodo tiska, razlastil in ukradel zemljišča in drugo zasebno lastnino, odkrito podpiral vojaške akcije in prodajal orožje teroristom in prenašal finančna sredstva na skrite račune v tujini z namenom bogatenja izbrancev in podpore terorizma si vsekakor zasluži obsodbo in prepoved zagovarjanje stališč marksistične ideologije. Resolucija ostro obsoja vse komunistične režime na področju današnje Evropske Unije in nosilce njihove ideje, kamor spada tudi Komunistična partija Jugoslavije in posledično tudi Komunistična partija Slovenije. V Slovenskem parlamentu imamo stranko, katere poslanci se javno razglašajo na »ponosne naslednike komunistične partije« in s tem tudi nosijo krivdo za zločine storjene proti človeštvu, za katere v mednarodnem pravu velja da nikoli ne zastarajo. Iz vsega zgoraj zapisanega torej sledi logično vprašanje, ali smo se leta 1991 res osamosvojili ali pa našo prelepo Domovino vodijo nasledniki zločinske komunistične partije. Presojo prepuščam vsakemu bralcu posebej.
Teme
rtvslo rtv javni zavod rtv slo rtv slovenija MANIPULACIJA medijska manipulacija medijsko zavajanje finančne malverzacije obvezni prispevek

Zadnji komentarji

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Rtv Slovenija zavaja, manipulira, indoktrinira, zamolči in tolče po Slovencih