Vklenjeni s svobodo
Jiri Kočica
AR revija
Eseji

Sobota, 7. marec 2020 ob 22:15

Odpri galerijo

Carravagio: Spreobrnjenje Sv. Pavla na poti v Damask, vir: wikimedia commons

Zavestno in inteligentno manipuliranje z organiziranimi navadami in mnenjem množic je pomemben dejavnik demokratične družbe. Tisti, ki manipulirajo s tem nevidnim mehanizmom družbe, tvorijo nevidno vlado in ta nevidna vlada resnično obvladuje in vodi našo državo.

E. Bernays

 

O sebi radi mislimo, da smo svobodni. Da sami odrejamo kaj bomo delali, kam bomo šli, koga poslušali, nad čim se navduševali...  Skratka, da so naše misli same po sebi odraz te svobode. In da bi brez te svobode razmišljanja ter posledično delovanja, bilo naše življenje bistveno okrnjeno.

To je zelo globoko, saj s to zavestjo rastemo in o tem prepričujemo drug drugega na en ali drug način. Tako se prepričujemo vsaj od 1789 naprej, če že ne od Savlovih (Pavlovih) pisem, ki so zagotavljala, da nam je Bog dal svobodno voljo...
Vse od globokih prepričanj, na primer o naši veri, o naših občutkih, pa vse do najbolj površnih reči, ko prijatelju pokažemo na novo kupljen proizvod, smo tako mi kot naši prijatelji prepričani, da je bil to naš izbor in naša svobodna volja.

A za vsemi temi individualnimi odločitvami je kup nevidnih navodil. Kup sugestij. Kup predestinacij. Nekatera med njimi smo kot prepričanja povzeli in pridobili skozi izročilo naših prednikov, določena nagnjenja smo podedovali z DNK, rodili smo se v kulturo in pri tem večinoma imeli že vnaprej določene genetske programe, ki so že prednikom omogočali gradnjo te kulture, nam pa omogočili čimbolj močne vezi v njej.

A obstaja tudi kup ljudi, ki so ta prepričanja dodatno preoblikovali, vsadili v naše misli bodisi kot nadgradnjo ali pa celo kot antitezo tega izročila, ki smo ga prevzeli, kot kukavičje jajce... Jih naredili kot programe, scenarije, po katerih se ravna večina v nekem okolju brez globljega razumevanja... In ti ljudje, ki so prepričanja vsadili v naše misli in našo kulturno shemo, so mnogokrat nevidnih našim očem, včasih dejansko skriti, ker ne želijo, da zvemo zanje. Včasih so že dolgo mrtvi in so kot predniki oblikovali vzorce, po katerih živimo in jih imamo danes za del kulturne dediščine, za tradicijo. (Tudi Savel, ki je imel judovsko ime, dokler je bil preganjalec kristjanov in je kot tak pomagal rimski vojski, se je prekrstil v Pavla, torej v rimsko ime, ko je postal kristjan. S tem je postal manj očiten v svojem delovanju med Rimljani). 

Včasih so oblikovalci naših vsakodnevnih dejanj le delno skriti. Nekatere od teh preoblikovalcev nam prikazujejo kot vzore, ki jih je treba oponašati, imitirati, slediti. V srednjem veku je bil v Evropi na primer skoraj zapovedan »imitatio Christi« (oponašaj Kristusa). Nekatere postavijo za naše žive vodnike, z njimi nas povabijo v zgodbo kakor nas Dante povabi v pekel ali nebesa preko vodnika, rimskega pesnika Vergila.

Tako niti ne vemo, da so naše želje, naši okusi, naš način življenja in naše preference v skoraj vseh vidikih življenja vnaprej določene, v veliki meri že prirojene, tudi manipulirane do zelo nevarnih globin naših umov, misli in občutij.

Kdor vlada neki družbi, ima seveda vedno željo po tem, da so njegovi podrejeni čimbolj poslušni, da čim manj kritizirajo njegovo vladanje. Hkrati pa, da so ravno dovolj zadovoljni z njegovim vladanjem, da se ne uprejo in da so obenem tudi ravno dovolj prestrašeni, da so ubogljivi in organizirani, ko je treba narediti stvari, ki vladarjem omogočajo vladanje.

Med sprožanjem socialističnih prevratov v 20. stoletju je prišlo do neverjetnega razmaha subverzivnih kulturnih vzorcev, ki so se vpeli v naše, evropske družbe na načine »propagande«, manipulacije velikega števila ljudi skozi sodobna tehnološka medijska sredstva. Pri tem se je na mnogih delih evropskega civilizacijskega področja sprožal izredno luciden in hkrati subverziven način delovanja, ki je utečen način življenja spreminjal včasih v nočno moro, včasih pa je le drastično spreminjal način življenja. A v vsakem primeru je razkrajal tradicionalne vidike medsebojnih odnosov tako po vertikali kot po horizontali.

Če pogledamo samo najbolj izpostavljene in znane »mojstre«, ki so skozi propagando in s psihološko premišljenimi potezami bistveno zaznamovali te spremembe, bomo hitro ugotovili, kakšni so tudi okvirni vzorci tega delovanja.
Od leta 1915 pa tja do 1935 je na tem področju tako v teoretičnem kot tudi čisto v praktičnem smislu delovalo kar nekaj izjemnih propagandistov, za katere vedo po navadi le strokovnjaki, večina ljudi pa zanje ni slišala skoraj nikoli. Ob teh, ki jih bom posebej naštel, je delovalo še mnogo drugih, manj pomembnih, saj bodisi niso bili tako zelo povezani med sabo (preko Sovjetske zveze, osebno Lenina ali pa vsaj preko povezav, ki so tekle preko enega od najpomembnejših predstavnikov psihoanalize v Sovjetski zvezi- Sándor Ferenczi-ja (pravo ime Fränkel), ki je imel neposredne kontakte s Freudom, s katerim je seveda v kontaktu bil tudi Bernays iz ZDA kot njegov nečak. Hkrati pa so bile tudi sicer povezave med različnimi prevratniškimi silami zelo žive v času takoj po 1. svetovni vojni, ko je prišlo do izvedbe serije poskusov državnih prevratov po Evropi. Torej, naj se ustavimo pri najbolj pomembnih propagandistih začetka 20. stoletja: 

V Nemčiji

- Willi Münzenberg, ki je imel izreden talent za propagando in je uspel zbrati milijone za lajšanje strašne lakote 1920/21 v Sovjetski zvezi (ker je poznal Lenina in sodeloval tako s ČEKO kot drugimi tajnimi službami v SZ, je na zahodu deloval kot agent Kominterne in povezovalec različnih komunističnih skupin ali gibanj po zahodu- v tem smislu so tudi nabrani milijoni lahko bili usmerjeni kam drugam kot pa med lačne prebivalce ob Volgi). Kasneje ustanavljal časopise po Evropi in navduševal množice nad komunizmom po Avstraliji, ZDA, sodeloval z mnogimi komunisti (Egon Kisch, Otto Katz, Babette Gross ipd). Med drugimi ustanovil časopis Arbeiter-Illustrierte-Zeitung, kjer je sodeloval tudi z vizualnim umetnikom Johnom Heartfeldom.
Njegov način komuniciranja preko časopisov je bil zelo premeten, saj je časopise organiziral tako, da so bili z vsebinami (članki, slikovnim gradivom) nagnjeni h komunistični propagandi le okrog 50%. Druga vsebina je bila razporejena po celotnem spektru političnih smeri. S tem je bralcu dal občutek »objektivnosti« in dovolj velike distance, da so jemali nagnjenost v komunizem kot objektivno »boljšo« izbiro pri svojih volilnih preferencah ali pri odločitvah glede sindikalističnih in drugih političnih bojev.
Zelo velik del njegovih časopisov je zelo skrbno izbiral slikovno gradivo, pri čemer je sodeloval z enim od prvih mojstrov »photoshopiranja«,

- John Heartfield-om (pravo ime: Helmut Herzfeld). Heartfeld je bil en najpomembnejših propagandnih vizualnih umetnikov 20.stol., ki mu pripisujejo (napačno, saj je prvi bil Oscar Rejlander) izum fotomontaže, povezan je bil tako z Georgom Grozsom (vizualni umetnik) kot tudi sicer z berlinskim krogom dadaistov ( Raoul Hausmann, Hannah Höch, Johannes Baader, Huelsenbeck). Heartfield je bil velik podpornik komunizma in tudi med podporniki velikega štrajka po usmrtitvi Karla Liebknechta in Rose Luxemburg, (ki ju je verjetno tudi osebno poznal, saj je vsaj Liebknecht deloval tudi v Mladinski internacionali- Internationale Verbindung Sozialistischer Jugendorganisationen, kjer je deloval tudi Heartfield).

V Rusiji:

- Lev Kulešev, ustanovitelj ene izmed prvih filmskih (režiserskih) šol na svetu (1919) ter človek, za katerega so največji mojstri propagande sovjetskega komunizma rekli, da oni delajo le filme, on pa si je izmislil kino (kino je bilo takrat daleč najbolj sugestivno orodje za propagiranje in informiranje ljudi, saj so ljudje sami drli v kino gledat vse, kar se je prikazovalo). Njegovo teoretično delo je izjemno, saj je vplivalo na njegove študente (dva v nadaljevanju) in tudi na velik del filmske produkcije. Morda najbolj znan je Kulešev efekt, do katerega je prišel tudi z eksperimenti psihološkega učinka na ljudi, ki so gledali njegove montaže. Takoj za prizor neizrazitega obraza, ki gleda v kamero, je dal prizor hrane. Tako so ljudje mislili, da ta človek gleda krožnik in je lačen. Potem je takoj za tem istim posnetkom obraza prikazal posnetek otroka v krsti, pri čemer so ljudje mislili, da je ta isti človek zdaj igral nekoga, ki je globoko prizadet in žalosten, čeravno je bila mimika obraza dobesedno ista, saj je šlo za isti posnetek. Tukaj je LINK na prikaz tega efekta na youtube-u.

- Sergej Eisenstein (Eizenštejn), katerega delo je bilo ključno za celotno (tudi svetovno) filmsko produkcijo zaradi njegove uporabe montaže. Sam je deloval tako v Sovjetski zvezi kot tudi v Združenih državah Amerike, njegovi propagandni filmi, ki so kreirali realnost nove revolucionarne Sovjetske zveze, še danes večini ljudi predstavljajo »idejo« revolucije kot masovne mobilizacije ljudi, četudi danes vemo, da je šlo za dobro financiran državni prevrat in za delovanje male skupine, ki je z uporabo sile kasneje dosegla veliko sprememb in seveda ustanovitev Sovjetske zveze. Kot učenec Kuleshova je poznal psihološke učinke montaže in je to uporabljal v mnogih filmih, ki so poveličevali revolucijo, Lenina, Sovjetsko zvezo in njen način delovanja. Precej je potoval po svetu in seveda ob tem tudi vsaj delno promoviral komunizem in socializem, kjer so to omogočili. Ob bivanju v Švici je sodeloval v projektu, ki je promoviral splav kot rešitev ženskega problema (naslov projekta je bil: Ženski problem- ženska sreča /Frauennot – Frauenglück/. Ravno tako je obiskal ZDA, kjer naj bi med drugim sodeloval v filmskem projektu "Ameriška tragedija", a je ob tem naletel na izrazito neodobravanje tega projekta s strani ameriškega patriota in antikomunista Franka Paese-ja in je potem bil ta projekt tudi ustavljen.
Eisenstein je bil po nastopu Stalina v manj ugodnem položaju, a je kljub vsemu uspel ostati ena glavnih figur sovjetskega filma in sovjetske propagande.

- Dziga Vertov (pravo ime: David Abelevich Kaufman), en prvih snemalcev dokumentarnih propagandnih filmov, znan po svoji seriji filmov “kino-resnica” (Kino-pravda), prav tako zelo vpliven s svojimi zapisi in delom v sovjetski propagandni industriji. Njegovi propagandni- dokumentarni filmi so kazali popolnoma izmišljeno "dejansko stanje" veselih ruskih otrok, kmetov ipd, ob čemer je realno stanje v Sovjetski zvezi bilo katastrofalno in prizori so bili večinoma igrani.

V Italiji:

- Antonio Gramsci, en najbolj pomembnih teoretikov marxizma, ki je poleg teoretikov t.i. Frankfurtske marksistične šole ( Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Jürgen Habermas, Max Horkheimer, Herbert Marcuse..) bil vsekakor utemeljitelj nove marksistične linije, ki ji danes pravimo »kulturni marksizem« prav zaradi tega, ker je Gramsci utemeljeval celotno spremembo družbe na podobnih idejnih temeljih kot mojstri propagande v ZDA- to je na kulturni hegemoniji, spremembi in sprejemanju idej kot »podob« o določenih odločitvah in načinu življenja. Tudi Gramsci je ustanovil časopis in pisal. Imenoval se je L'Ordine Nuovo. Tudi Gramsci je bil v stiku z Internacionalo in Leninom kot večina drugih omenjenih zgoraj.
Zelo zanimivi so deli njegovega pisanja, s katerimi na machiavelistični način govori o potrebnih in nujnih spremembah, da se oblikujejo v ljudeh »slike« oziroma »podobe«, ideje, ki ustvarijo nek kulturni okvir, hegemonijo določenega pogleda na svet, skozi katerega se vse stvari dogajajo. Gramsciju sploh ne gre za razlago in iz nje razvite modele, v katerih bi morali ljudje najti nek lažni etični impulz, iz katerega bi izhajalo dovolj energije za akcijo, temveč gre preprosto za retorična orodja, ki so namenjena PREDVSEM temu, da ljudi postavite v vlogo aktivistov, promotorjev, izvrševalcev, ne pa premišljevalcev.

 

V ZDA:

- Walter Lippmann, izredno nadarjen in izobražen novinar, raziskovalec, soustanovitelj vplivne revije The New Republic, pisec knjig o »javnem mnenju«, ki je bil tudi nenehno vpleten v velike politične odločitve kot sopogajalec na mirovni konferenci ob koncu prve svetovne vojne in kot en od svetovalcev W. Wilsona ter vsaj še dveh predsednikov ZDA. V tem daljšem tekstu (https://arrevija.si/post/504016/nujna-in-zadostna-etika ) predstavljam tudi podobnosti med Gramscijevimi in Lippmannovimi koncepti “konsenza” med vladajočimi in med navadnimi ljudmi. Njegovi koncepti, posebej še “javno mnenje”, “stereotipi” in prijemi pri prepričevanju velikih množic ljudi so izredno vplivali na Edwarda Bernaysa.

- Edward Bernays, en najbolj vplivnih praktikov in teoretikov propagande oziroma »odnosov z javnostjo« (public relation) kakor ji je raje sam pravil, sicer pa nečak slavnega Sigmunda Freuda, s katerim je bil tudi v kontaktu pri mnogih projektih, saj je uporabljal znanja svojega strica, ki so se nanašala na »psihologijo množic«, je bil nekakšen »guru« propagande v ZDA. Najemali so ga največji koncerni in industrije, pomagal je politični eliti pri mnogih projektih in napisal je več ključnih del, ki so danes del obveznega čtiva za vsako šolo promocijskih dejavnosti in pospeševanja prodaje nasploh. Njegov citat iz začetka tega teksta kaže neposredno uporabo znanj v namene manipuliranja na način, ki se povsem zlije z našimi predstavami o identiteti, svobodi in naši svobodni volji. To, da je imel vpogled v časovnico propagande in je razumel tudi stvari, ki še danes večini ljudi niso niti približno vidne, kaže tudi ta odstavek iz njegove knjige Propaganda:
»Sodobna propaganda je dosledno in trajno prizadevanje za ustvarjanje ali oblikovanje dogodkov, ki vplivajo ​​na odnose javnosti do podjetja, ideje ali neke skupine.  Ta praksa ustvarjanja okoliščin in ustvarjanja podob  v glavah milijonov ljudi je zelo običajna. Praktično noben pomemben podvig se danes ne izvaja brez tega, bodisi pri gradnji katedrale, pri donaciji denarja za univerzo, trženju filma, veliki izdaji obveznic ali pri predsedniških volitvah. Včasih učinek na javnost ustvari poklicni propagandist, včasih amater. A pomembno je, da je univerzalen in neprekinjen; v skupnem seštevku pa tak, da organizira javno mnenje tako, kot vojska organizira svoje vojake.«

Ko torej pogledamo na ta izbor izredno vplivnih propagandistov, ki so vzpostavili tako rekoč najbolj ključne temelje sodobne propagande, vidimo, da je njihov vpliv strahoten in ne popušča niti danes.

Tako smo danes soočeni z enakim kulturnim bojem, katerega začetniki so bili post-marksisti Frankfurtske šole, komunistični propagandisti kot so Lev Kulešev, Eisenštajn ali Gramsci (zadnji je med vsemi najbolj neposredno »odgovoren« za sodobno kulturno hegemonijo postmarksističnega zahoda, vidimo pa lahko, da sta si Bernays in Gramsci idejno tako zelo podobna po svoji machiavelistični premočrtni volji po oblikovanju česarkoli idejnega, kar bo delovalo, da dobimo lahko občutek, kot bi se Gramsci in Bernays vsake toliko časa poklicala in poklepetala).

Prav tako kot je zanimivo to, da se jezik teh propagandistov, četudi smo navedli večino takih, ki so bili zvezani z Leninom in komunizmom in le dva taka, ki sta bila vsaj navidez bolj povezana s kapitalizmom, v svojem jedru ne razlikuje. Gre za ideje, ki imajo nek skupni imenovalec, so kot »retorična orodja«, ki jih lahko uporabljamo pri prepričevanju ne glede na to, ali gre za eno ali pa za popolnoma drugo smer... ali pa kot energija, ki jo lahko izkoristimo za to, da zgradimo ali pa za to, da porušimo zgradbo...

Že omenjen Savlov (Pavlov) namig o svobodi, ki je (paradoksalno?) povezana z eno samo potjo (preko Jezusa) k Bogu, ima v svojem jedru povsem sodobno in konsistentno rabo teh retoričnih/idejnih trikov, s katerimi so operirali prej našteti mojstri.  Prav podobno so naravnani namigi o svobodi, ki je dediščina razsvetljenskih, racionalističnih vidikov osvobojenosti od Boga in od tradicionalnih običajev... oboje ima namreč v svoji osnovi metafizične predpostavke o neposrednem odnosu posameznika z onostranstvom transcendence: enkrat v obliki božanske prisotnosti, drugič  v obliki absolutnega napredka v boljši svet osvobojenosti (emancipacije). In če je Dostojevski jasno videl, da je druga pot le surogatna izpeljava prvotne Savlove obljube o skupni poti tako onih, ki so izvoljeni in drugih, neizvoljenih po istem Bogu, smo danes soočeni s precej mračnim pogledom v neposredno sedanjost.

Soočeni smo z izboljšanimi in novimi strategijami propagande in specialnih oblik programiranja, ki večinoma izvirajo iz teoretičnih in praktično izvedenih del omenjenih mojstrov propagande. Soočeni smo z kitajskim eksperimentom absolutnega nadzora nad posameznikom in njegovim vključevanjem v razdelan sistem točkovanja, nagrajevanja in kaznovanja, ki je celo v primerjavi z literarnimi distopijami šokanten in možen po vsem svetu. Soočeni z povsem razsutim sistemom vrednot, pri čemer nam stare mitološke sheme služijo kot odskočne deske za popolnoma razvratne oblike Bernaysovih (in Gramscijevih) »slik« o stvarnosti, kakršne se nam prikazujejo bodisi skozi umetnost ali reklamne panoje...

Soočeni smo z enako močnimi prijemi vlad, vladnih služb ali »nevladnih organizacij«, ki pomagajo vladam v povezavi z mednarodno pučistično mrežo pri izvrševanju nalog, v katerih se karkoli tradicionalnega razkraja v tekoče stanje vódenih posameznikov in dirigiranih skupin.

Soočeni smo z virtualnim svetom, ki nam določa parametre realnosti, pri čemer smo mnogokrat tako izgubljeni v realnosti, da imamo občutek, da niti naslova svojega starega prijatelja več ne bomo našli brez vključenega navigacijskega programa.

Danes so v večjih medijskih hišah na delu mojstri neuro lingvističnega programiranja, mojstri vizualnih psiholoških manipulacij, psihologi, katerih specializacije segajo v področja manipulacij uma in predvsem čustvenih stanj ljudi.

Organizirane sheme teh velikih konglomeratov medijev nam dajejo občutek objektivne stvarnosti in nas prepričujejo iz različnih koncev sveta s podobnimi »pogledi« na stvarnost, da vidimo stvari, ki jih lahko morda tudi sploh ni v dejanskosti. Pri tem včasih po celem svetu simultano uporabljajo enake stavke, enake poudarke... Le kako bi to bilo možno? Čudež?
Ta hipnotična realnost, v katero so namensko vključeni čustveni učinki menjav ali usmerjenih vsebin kulturnih vzorcev, gradi naš prostor tako prepričljivo, da smo pripravljeni iti v popolnoma nore verbalne dvoboje celo s člani lastne družine, četudi živimo v isti objektivni realnosti. Ali pa nam tako sperejo možgane, da bi bili pripravljeni prijeti za orožje le zaradi nekega podatka ali prepričanja, ki ga ne moremo sami niti preveriti...

Pri tem pregledu in razmisleku o razmerju med svobodo in med tem, kako nam je ideja o svobodi vsajena (vsiljena ali kakor pravijo mojstri nevrolingvističnega programiranja- zasidrana-) in hkrati podana v roke na enak način, kot nam policist poda roke, da jih vklene v lisice, sem namenoma izpustil enega izmed tistih »mojstrov propagande«, za katerega velika večina ljudi misli, da si je tako rekoč »izmislil« propagando in so mu prav prej omenjeni propagandisti v usta porinili tudi stavke, ki jih sam nikoli ni izrekel- to je nemški minister za propagando v času Hitlerjeve Nemčije, Joseph Goebbels.

Seveda je treba reči, da je on tako rekoč učenec teh vrhunskih manipulacijskih mojstrov. Morda niti ne najbolj navdušen učenec, saj je z vsakim dnem bolj očitno, da je propagandna industrija večinsko zionističnih mojstrov z Zahoda (do 1989 pa tudi komunističnega Vzhoda) popolnoma pokrila in zasula nemške prijeme že v času pred drugo svetovno vojno. Sama vojna je bila le še pogreb, če lahko uporabim tako heretično retoriko.

Prav tako sem za konec prihranil še omembo cerkvene, protireformacijske skupine za promocijo vere (Congregatio de Propaganda Fide), s katero se po navadi začenjajo referati o propagandi, še posebej, ko jih pišejo nasledniki prej omenjenih mojstrov. Kajti predpostavke o tem, da je »vse to ITAK začela rimokatoliška cerkev!«, s kakršnimi smo bili in smo še zasuti vsaj od let, ko so zgoraj omenjeni propagandisti vzeli stvar v svoje roke, so ravno tako sprenevedave kot so sprenevedave razlage Bernaysa, kako je demokracija nujno vodena s strani izbrane elite (le kdo je ta elita, se človek vpraša?) preko »odnosov z javnostmi«.

 

Namreč, če bi želeli imeti časovnico, bi morali iti daleč nazaj, v čase, ko so v prazgodovinskih jamah z nerodnimi besedami in s tolčenjem po prsih prvi alfa samci človeške vrste prepričevali svoje soborce in konkurente ter samice in konkurentke, da so oni najbolj primerni za vodenje in za razplod... Ko torej začenjamo debato o propagandi, moramo najprej pogledati v smeri biologije... ali vsaj sociobiologije in evolucijske psihologije...
Kajti tisto, kar dejansko predstavlja največji razkol med tem, kar propaganda lahko omogoči in kaj lahko izniči, je vidno v polju, ki ga omejuje bolj biološka, ne toliko ideološka meja.

V tem smislu se meje vojn, ideoloških razlik, verskih razkolov in drugih prelomov dogajajo večinoma na črtah hamiltonovega zakona: biološke razlike in sorodnosti določajo kupe različnih meja, a jih že vrsto desetletij drastično spreglejujemo, saj smo v politično korektnem svetu zahodne civilizacije prestrašeni do kosti že ob sami omembi biologije, če ta beseda stoji poleg različnih človeških bitij.
Toda sama biologija bi bila še vedno polnokrvna slika ničeanske volje, želje po moči. Nesorazmerje med biološko voljo in dovolj visokim intelektom, ki po starogrško vpreže svojo dušo in jo ima na vajetih je tisto, ki omogoča, da se ljudje prepričanju uklonijo do te mere, da zaradi vsiljenih idealov pustijo svoj rod izumreti...

Ko beremo Berbnaysa, lahko to dobesedno tipamo: »Univerzalna pismenost je bila namenjena temu, da bi vzgajala navadnega človeka pri obvladovanju svojega okolja. Ko bi ta človek znal brati in pisati, naj bi imel znanja, da bi lahko vladal. Torej vodil demokratično zamišljeno družbo. Toda univerzalna pismenost je ljudem namesto uma vtisnila odtise enakih zamisli, enakih znanstvenih podatkov, enakih interpretacij zgodovine, enakih reklamnih sloganov, uvodnikov, enakih trivialnosti iz tabloidov in jih oropala zmožnosti izvirnega mišljenja. Vsa ta človeška, vnaprej poenotena znanja so pripravljena na to, da se vsi ti milijoni ljudi, če so vsi izpostavljeni istim dražljajem, obnašajo karseda podobno. Lahko se zdi, da pretiravam s trditvijo, da ameriška javnost dobi večino svojih idej na ta preprosti način. A mehanizem, s katerim se ideje širijo v velikem obsegu, je propaganda; v širšem smislu organizirano prizadevanje za širjenje točno določenega prepričanja ali doktrine.«

In res, ko so revolucionarji prevzeli Rusijo in iz nje delali Sovjetsko zvezo, je bila ena najpomembnejših reči popolnoma spremeniti šolstvo. Namreč tam se, poleg bioloških preddoločenosti, lahko najbolj globoko vtisnejo idejni odtisi, s katerimi lahko računamo pri sprožanju preprostih, programiranih mehanizmov "občutenja svobode"...

 

 

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 9. Apr 2020 at 22:17

95 ogledov

Kolumna Bojanke Štern: Orožja (še) nimamo, le skrivamo se lahko
Težko je hladnokrvno analizirati dogodke preteklih tednov, saj se vsi, ki premoremo običajno mero empatije, še vedno čustveno odzivamo na dogodke preteklih treh mesecev. Videli smo posnetke ljudi, ki so umirali na kitajskih cestah, ter z nejevero opazovali, kako so Kitajci varili vhode stolpnic in vanje zapirali žive ljudi. Nato smo videli vojaške konvoje s krstami iz Bergama in italijanskega župana, ki je svojim ljudem vpil: „Česa ne razumete? V krstah nihče ne bo videl vaših frizur!?“ Bolezen je prišla tudi k nam. Vsako jutro pogledamo, koliko sodržavljanov je včeraj umoril hudičev virus. Česa takega še nismo doživeli in v zadnjih tednih se je naš svet spremenil. Do danes se je s Covid 19 uradno okužilo 1.521.253 ljudi, od tega jih je 88.570 umrlo. Okužbo po doslej znanih podatkih v lažji obliki preboli okoli 80% ljudi, 20% ljudi zboli huje. Podatki o smrtnosti se razlikujejo po državah, glede na starostno strukturo in predhodno obolelost (v „starih“ evropskih družbah je odstotek umrlih večji). Formul, s katerimi izračunavamo smrtnost, je več, uporabimo pa jih v odvisnosti od tega, kaj želimo analizirati. Po formuli: Stopnja smrtnosti = število vseh umrlih zaradi Covid 19 x 100 / število vseh okuženih s Covid 19 je izračunano, da ima moški spol na današnji dan 2,8 % verjetnost, da zaradi okužbe umre, ženski spol pa 1,7 % verjetnost, pri čemer so v izračun vključene vse starostne skupine, primeri z vsega sveta in tudi vsi bolniki s Covid 19, ki še niso ozdraveli in ne vemo, kako se bo bolezen pri njih končala. Zato je ta izračun treba jemati z veliko rezervo. Gre pravzaprav za neko abstraktno številko, primerno za dolgoročne ocene nevarnosti virusa. O dejanski ogroženosti v konkretnem okolju nam mnogo več povedo številke po posameznih državah. Te se med državami močno razlikujejo. Podatke redno objavlja statistična spletna stran Worldmeters.info (1). Naslednja formula, ki se uporablja za drugačen izračun stopnje smrtnosti, je: Stopnja smrtnosti = število doslej umrlih zaradi Covid 19 x 100 / število vseh doslej zaključenih primerov bolezni zaradi Covid 19. Pove, koliko doslej zaključenih primerov bolezni se je končalo s smrtjo in koliko ljudi je bolezen preživelo. Za Italijo tako izvemo, da se je bolezen pri vseh zaključenih primerih v 40 % končala s smrtjo, 60 % ljudi pa je preživelo. V Franciji je med vsemi zaključenimi primeri umrlo 33,8 % bolnikov, v Španiji 23,55 % (pri vseh gre za prenizko poročanje zaradi preobremenjenosti zdravstvenega sistema!), v Sloveniji pa 33% bolnikov (naš zdravstveni sistem zaenkrat do te mere ni preobremenjen). Na Švedskem se bolezen končala s smrtjo v 77,02 % zaključenih primerov, v ZDA 97 %, v Veliki Britaniji pa kar v 99 % vseh zaključenih primerov! Tudi te podatke je treba jemati z rezervo (a vendar so povedni!). Niso namreč bili vsi bolniki zajeti v uradne statistike, blagi primeri so šli mimo, prav tako ni bilo na voljo povsod zadosti testov niti za zelo bolne ljudi. In kot rečeno – niti smrti niso ustrezno zabeležene! Komaj verjetno za Evropo 21. stoletja! Po ocenah civilne zaščite Bergama je bil testiran in v uradne statistike zajet le vsak deseti dejansko okužen. Celotna umrljivost prebivalstva za leto 2020 znaša 45,4 % celotne umrljivosti v letu 2019, pri čemer je le 40% umrljivosti uradno pripisane okužbi Covid 19, 60% pa ostaja „nerazložene“ (2). In zdaj k bistvu! Od česa je torej odstotek umrlih najbolj odvisen? Od pristopa, ki ga je ubrala posamezna država in od tega, v kolikšni meri so ljudje dana priporočila in prepovedi upoštevali. Švedska, Velika Britanija in ZDA so na začetku stavile na t. i. kolektivno imunost (tudi: čredno). To pomeni, da so pustili bolezni prosto pot širjenja z namenom, da se ljudje „prekužijo po naravni poti“. To je izgledalo tako, da so se ljudje družili na športnih prireditvah, konjskih dirkah, koncertih, rojstnodnevnih zabavah, v parkih, po gostilnah ... medtem ko jih je morilski virus tiho napadal. Ko so to počeli nekaj tednov, je udarilo z vso močjo. Začelo se je množično umiranje, več sto smrti na dan. Zdravstveni sistemi in vlade teh držav so bile povsem nepripravljene, brez testov, brez zaščitne opreme, brez zadostnega števila postelj in opreme v bolnišnicah, ljudje nepripravljeni in osupli, kaj se jim pravzaprav dogaja. Žrtve teh brezbrižnih in zgrešenih politik so začele dobivati obraze. Tudi najbolj brezbrižne vlade so morale priznati, da so se povsem uštele in da tako naprej več ne gre niti en dan. Vsa gospodarstva so se čez noč začela ohlajati, storitveni sektor je zamrl, na ulice so prej brezbrižni politiki poslali vojsko, sledenju z elektronskimi napravami se le malokdo še upira (mi smo izjema) in uvedena so izredna stanja. Tudi to je komaj verjetno za Evropo 21. stoletja! A vse je res, vse to se nam res dogaja! Smo v vojni in napada nas virus SARS CoV-2!Včeraj sem poslušala pogovor in pobrala oceno psihiatra dr. Iana McGilchrtista, ki pravi; „We live in denial. / Živimo v zanikanju.“ (3) Strinjam se. Do danes imamo v Sloveniji okoli 1100 potrjeno okuženih, virus ta trenutek preži še na okoli 1,5 milijona državljanov, ki jih lahko na mah okuži (epidemija naj bi se tam okoli 3⁄4 prekuženega prebivalstva začela sama omejevati). Nekateri se ševedno vedejo, kot da so na dopustu. No, nismo na dopustu! Vsak mesec, ko gospodarstvo stoji, Slovenija po besedah M. Lahovnika, izgubi 2 milijardi EUR. Številna delovna mesta bodo propadla, storitvene dejavnosti bodo še stale. Gospodarska recesija sledi, kakšne natančno bodo posledice za splošno blaginjo, še ne vemo. Počasi se bomo morali vrniti na delo. Ob tem pa nimamo, niti svet nima zadostne količine zaščitne opreme, niti dovolj testov, nimamo specifičnih zdravil, nimamo še cepiva. Pozornost bo popustila, virus pa ne bo čisto nič manj nevaren. Je izredno nalezljiv, saj se z njim še nismo srečali, razen teh nekaj ljudi, ki so virus preboleli. Ne vemo niti tega, kako dolgo bodo oni zaščiteni po preboleli bolezni. Po dosedanjih izkušnjah s korona virusi morda eno leto, morda pa celo manj. Vedno več je ocen, da bo virus še dolgo krožil med ljudmi. Na srečo nas znanost pomirja, da lahko v naslednjih mesecih, letu, morda letu in pol pričakujemo cepivo. Potem si bomo lahko precej oddahnili.  Tega sestavka ne bom končala z obtožbami – niti kdo kaj je, niti kdo česa ni. Ga bom pa končala z apelom. Zavedajmo se, da vojna še traja, zavedajmo se, da je virus za mnoge med nami smrtno nevaren in da preži izza vsakega vogala na vsakogar izmed nas. Ob sproščanju ukrepov pazimo nase in na soljudi! Sami lahko in moramo narediti vse, kar lahko, od nas je vse odvisno! Dosledno upoštevajmo navodila in ne obregajmo se po nepotrebnem ob ukrepe, ki jih z velikimi napori zagotavljajo ljudje, ki sedaj skrbijo za nas – v zdravstvu, trgovinah, v domovih starejših občanov, na poštah, bankah, upravnih enotah, v civilni zaščiti, policiji, vojski ... in seveda tudi na vladi, ki je krmilo prevzela v res težkih razmerah! Stvari, ki so bile do včeraj samoumevne, danes niso več. A jutri bodo spet, vendar le za tiste, ki bodo (bomo?) to vojno preživeli!  Viri:1. https://www.worldometers.info/coronavirus/?2. https://towardsdatascience.com/covid-19-excess-mortality-figures-in-italy-d9640f4116913. https://m.youtube.com/watch?v=STij2de52_4 Lektoriral: Martin Valič

Fri, 3. Apr 2020 at 21:20

1196 ogledov

21.dan
21.dan Jutri, drugega aprila, bo enaindvajseti dan odkar sem se z otroci umaknila iz »normalnega« življenja. V šole ne hodijo več, pouk imamo doma preko spletne učilnice. Kruh pečem doma, avto miruje…naše življenje ima čisto drugačen ritem. Umirjen. Moj fokus je na tem, da ostanemo zdravi, skupaj in predvsem živi. Ne zanima me kaj mislijo drugi, kdo vodi vlado in kako nov način življenja nekaterim predstavlja med drugim tudi diktaturo. Ob takšnih zapisih se le nasmehnem in to storim s prav takšnim posmehom in zaničevanjem, kot so to počeli nekateri, ko smo se mnogi nevarnosti virusa korona že dodobra zavedali, nanj opozarjali, veliko pa nas je pred obdobjem bolj striktnih vladnih ukrepov (»karantena«)opravilo tudi večje nakupe osnovnih živil, zdravil, zaščitnih mask, razkužil... Covid19 je jemal življenja na Kitajskem, ko je prišel v Italijo, je bilo za marsikoga konec šale in je postal realnost. V Italiji, Španiji dnevno zahteva do tisoč življenj. Po tamkajšnjih bolnišnicah so vojne razmere, primanjkuje osebja in zaščitnega materiala, cepiva ni, respiratorjev je premalo, zato so zdravniki postavljeni pred odločitev, kdo ima več možnosti preživetja. Mladi in sicer zdravi ljudje imajo več možnosti, posledica tega je veliko število mrtvih med starejšimi ljudmi.   Berem, da je bolezen huda, umiranje pa boleče, predvsem pa osamljeno. Odkrito povem, da me je strah. Zelo me je strah. Cepiva ni, virus mutira, je nepredvidljiv in neobvladljiv. Lahko pa upočasnimo njegovo širjenje, ga malo zadržimo, si kupimo čas, ne samo sebi, tudi znanstvenikom, ki iščejo cepivo, zdravila, ki raziskujejo kako obvladat to zlo. Umirimo ritem življenja, upočasnimo širjenje virusa. Preprosto kajne? Ne, pa ni! Ne za vse. Med nami so še vedno ljudje, ki minirajo ukrepe vlade, zavračajo in jih dojemajo kot uvedbo diktature in totalitarizma, kot uvajanje vojaške države, na mrtve iz sosednjih držav in zdaj že tudi pri nas, se požvižgajo, ker je normalno, da ljudje umirajo. Tako oni.  Vlada je, da bi omejila širjenje virusa, omejila naše gibanje na naše občine. Razlog je preprost. Ljudje niso  razumeli preproste prošnje naj ostanejo doma in so lepo martinčkali, športali, hodili na izlete do obale in…si veselo izmenjavali virus, mu pomagali, da se širi. Ampak omejitev je res izredno ohlapna in dovoljuje marsikaj, mene recimo sploh ne prizadane. Tudi moje družine ne, zato se ne razburjam kot nekateri, v smislu da jim jemljejo svobodo. Ponovno se nasmehnem, zmajem z glavo, naredim požirek kave in se potopim v  razmišljanje o tem omejevanju in jemanju. Za božjo voljo, saj vam nihče nič ne jemlje, malo so vas ustavili, vas želijo obvarovati, vas ohraniti pri življenju, obvarovati želijo tiste okoli vas, ki so za bolezen bolj dovzetni. Vlada je za blaženje te krize zaenkrat namenila tri milijarde in bo še, če bo potreba. Uvajanje vojaške države? Katastrofalno zavajanje in izkrivljanje. Kadra za vzdrževanje reda je premalo, zato želijo s podelitvijo določenih in začasnih pooblastil vojski  razbremeniti policijo. Ampak… vse to je kot da se prepiram in govorim steni. Vsa ta dejstva niso važna. Zakaj? Jaz vidim samo en razlog. Janez Janša. Izredna mržnja do njega preglasi vsa prizadevanja vlade, ki jo vodi, da bi to težko obdobje čimprej prebrodili. Vlada ni samo Janša. Ukrepi niso samo njegovi. Predlogi tudi ne, vse to je delo izredno pisane vlade in skupin intelektualcev, ki jim pomagajo. Obešajo se na vejice in pike, ljudi pozivajo k uporu, k nespoštovanju ukrepov, pripravljajo proteste. Vse iz varnega zavetja doma in z maskami, ki jih »navadnim« ljudem odsvetujejo na nosovih in ustih. Kaj vam to pove? Da so njihovi podporniki zanje le »kanon futer«, kolateralna škoda. Ne hodim brezglavo za svojim vodjo, kot mi te dni očitajo, verjamem pa v svojo presojo in tokrat sem presodila, da je zaupanje v vlado trenutno zame najboljše, poslušam  meni logične nasvete, priporočila, vse to z zamikom saj sem se sama umaknila iz aktivnega življenja veliko prej, kot je to prišlo z vladnim dekretom. Že pred časom sem v neki osebni zgodbi prišla do spoznanja, kako znajo biti čustva močnejša od razuma, težko jih obvladuješ in nimaš neke samokontrole in ravno to te dni opažam pri ljudeh, ki ne marajo Janše. Veliko čustev, le da negativnih. Sama se z njim marsikje ne strinjam, a ohranjam zdrav razum. Ne črtim ga, zakaj bi ga? Pravzaprav, ko dobro pomislim, nikogar ne mrzim. So ljudje, ki mi niso ljubi, so takšni, ki prizadenejo. Vse jemljem kot del življenja, neko obdobje. So dobra in slaba obdobja. Nekateri pa so z zamerami tako prepojeni, da bodo v tem primeru raje ogrožali sebe, svoje bližnje, manj bližnje in popolne neznance iz čistega kljubovanja samo zato, ker Janša vodi vlado.   Obdobje covid19 je iz nekaterih izvabil veliko in pokazali so in še bodo marsikaj, ja, čustva znajo biti marsikdaj močna in prevladajo nad razumom. Hudo je kadar  so čustva negativna in dobesedno vodijo, v samouničenje in ogrožanje drugih.  Čustva, tako dobra kot slaba, če so pretirana, vodijo v pogubo in osebno stisko. Umirite jih in pomislite, kaj je zares pomembno. Kaj je pomembno? Življenje. Življenje je pomembno, osredotočimo se na to. Rada vas imam, pazite nase.

Wed, 1. Apr 2020 at 11:17

152 ogledov

Kolumna Aleša Ernecla: Intervju z E. Michaelom Jonesom
Intervju je bil narejen 31.3.2020 in je objavljen danes, zato še ni opremljen s podnapisi, kar mislimo storiti v kratkem. Morda celoten zapis tudi objavimo ob tem, da bo intervju imel transkripcijo v prostoru kolumne Aleša Ernecla. Uredništvo ARrevije https://www.youtube.com/watch?v=eqwXnYcy3is&feature=share&fbclid=IwAR1X0FGJDDN-81MKFMO8ybvS4Xw-y617ql1LIfYAZ50cYgUUjtl7DruSuZs

Sun, 29. Mar 2020 at 14:00

292 ogledov

Vojsko na mejo!
Starejši, ki smo bili še v JNA, se morda še spomnimo dolgočasnih predavanj naših polintelektualnih nadrejenih starešin, ki so nam na "politički nastavi" (to je bila politična učna ura v JNA) težili o tem, kaj pomeni "specialni rat" (to je specialna vojna). In so nam tam naštevali situacije, ki so nam bile povsem tuje.. najmanj tako kot to, kar se nam danes dogaja v realnosti: biološka vojna, ko neka država namerno sproži epidemijo v drugi in namerno oslabi neki državi ali skupnosti držav njihovo obrambno sposobnost. Ali priseljevanje določenih tujcev v določeno državo z namenom organizacije terorističnih celic in ustvarjanja pete kolone... Ko npr. z določenimi mednarodnimi pritiski skušajo neko državo osamiti ali ji z namernim dezinformiranjem zmanjšati njeno zmožnost sploh prepoznati sovražnika itd itd... Skratka umirali smo od dolgočasja in mislili, da ti ljudje ne delajo drugega kot doma gojijo svoje nore fantazije in paranoje... Danes pa smo z vsemi temi norimi situacijami soočeni tukaj in zdaj! in vsega tega imamo na pretek po celi Evropi in še posebej v Sloveniji.  In danes nas o tem, kako je to odlično za nas, kričijo iz vseh režimsko vzpostavljenih medijev, ki so se v zadnjih nekaj letih povsem specializirali za pro-jugoslovansko in pro-socialistično agitacijo (o tem se lahko prepričate, če le pogledate karkoli na RTV-Slo, saj ne mine ura programa, ne da bi bila omenjena bodisi Jugoslavija, socializem, Tito, NOB ali celo JNA ter pri tem vsaj v subliminalnem smislu nekje vidna zvezda, titovka, kakšna fotka iz JNA ali pa karkoli takega, kjer ste lahko v nekem smislu zasidrani v času, ki je davno minil)...  Skratka, ko nas levičarski politiki, ki nadaljujejo "tekovine revolucije" (to pomeni dosežki/nasledstvo revolucije), prepričujejo, da vojska na ulicah v stanju, ki ga imamo sedaj, pomeni diktaturo Janeza Janše, se človek vpraša, o čem ti ljudje sploh razmišljajo? Kako gre ta "jugoslovanska" politika, v kateri smo morali poslušati "političku nastavu" logično v štric s tem, kar povzročajo danes Sloveniji? Ker dejansko bodo celo tisti, ki se nimajo čisto intimno za Slovence, in ki so celo življenje npr. volili eno od strank, naslednic komunistične partije, lahko razumeli, da je spuščanje migrantov v času, ko imamo totalno ohromljeno državo zaradi izredno virulentnega virusa, neke vrste izdaja. Če že ne bodo razumeli, da gre za izdajo Slovenije kot države in domovine, bodo lahko videli vsaj to, da taka izdaja pomeni bistvene spremembe v načinu njihovega življenja. Za nekatere to pomeni, da bo konec z njihovim bolj lagodnim življenjem, ki si ga v svojih domovinah po ex-Jugi niso mogli privoščiti. In so zato prišli. Kajti migrantski žep skupaj s posledicami koronavirusa in ohromitve gospodarstva ne bo le nekajmesečni dopust... Prav tako bodo tudi ideološki levičarji, Slovenci, ki so leta in leta volili prav te iste naslednice partije, občutili vdore migrantov in razkrajanje tradicionalnih vrednot kot nekaj, kar je izdaja... Če ne drugače, ko bodo prišli na razsut vikend ob Kolpi ali na Krasu, ko bodo morali z avtom peljati otroka do šole, saj se bodo po mestu sprehajale skupine migrantov, ki jim ne bodo mogli zaupat enako kot so do sedaj svojim sovaščanom... ali pa, ko bodo nenehno nastajale nove in nove okužbe z nenavadnimi boleznimi, ki jih migranti prinašajo s sabo itd.  Da ne govorimo o tem, kako nas vse skupaj prizadane, kadar pride do napadov z orožjem ali do posilstev in podobnih nasilnih dejanj... Skratka, sam absolutno podpiram sprejem zakona, ki vojski podeljuje nekatera pooblastila, kakršna ima danes policija, saj občutim to stanje kot izredno in zelo nevarno.  Izredno tudi v pomenu, ki ga ima ta kriza za naše zanamce. V vseh pogledih. In zato tudi podpiram to, kar je na svojem portalu zapisal Vili Kovačič- ko pravi, da vojska na meji sploh ni več vprašanje: LINK In upam, da bodo poslanci strank, ki so se izjasnile proti ubranitvi meje svoje države, vsaj toliko pametni, da bodo znali razumeti posledice svoje izdajalske vloge, ki jo bodo s tem imeli do Slovencev in Slovenije.

Sat, 28. Mar 2020 at 06:43

2919 ogledov

Kolumna Lucije Šikovec Ušaj: Korona vlada
Da na začetku razčistimo, nisem užaljena, nikoli nisem želela biti politik, v hecu sem velikokrat omenjala le evropsko pokojnino, mesto v parlamentu in plačo pa bi z veseljem prepustila drugim. Zato, če vztrajate pri tem, da sem užaljena, raje kar prenehajte brati. Ni namenjeno vam in škoda je vašega časa, ki vam ga je odmeril Nekdo ali Nekaj. Sem pa razočarana, tega ne skrivam in ne tajim. Med užaljenostjo in razočaranjem je velika razlika. Razočaran si, če pričakuješ nekaj, če upaš, da nekaj bo, pa tega ni. Tako, s tem sem želela razčistiti na začetku. Pisati pa želim o prvih tednih tretje vlade Janeza Janše. Povzdigovanje predsednika vlade skoraj na raven božanstva bi moral prekiniti sam novi PV, torej Janša sam. On se je raje sončil v opisovanju sanj, ki so se prikradle v glave bodočih, sedaj že aktualnih na novo postavljenih funcionarjev, nekateri so se na kolenih zahvaljevali Bogu za Janeza, Urško in njune otroke. Bivši PV bo brez dvoma kriv za vse, kar ne bo šlo dobro v tem dvoletnem mandatu, a tudi zasluge za vse, kar bo šlo dobro, si ne bi smel lastiti samo Janez Janša. Ko se je napovedovala nova vlada Janeza Janše, ne pa korona virus, temveč le nekajtedenska epidemija, sem pokomentirala, da bi si želela volitve, da bi Janša dobil štirileten mandat, da bi imel čas pokazati, kar ima za pokazati, brez večnega prelaganja krivde na prejšnjo vlado ali Karla Erjavca. Žal se volitev ni dalo speljati. Šarec, če je na to računal, se je uštel, brez dvoma pa je Janez Janša padel v situacijo, ki si je ni ravno želel. Upam si trditi, da ko je prevzel mandatarstvo, ni vedel, kakšna pandemija je tik pred nami in je mirno odšel z družino na smučanje. Nič hudega, tudi Miro Cerar je sprejel mandat za sestavo vlade in odšel na dopust. Vendar, ali naj bo Miro Cerar merilo pravilnega in odgovornega ravnanja? Vlada Janeza Janše je na začetku potegnila toliko nenavadnih potez, da človek ne razume, kako se to sploh lahko zgodi. Janez Janša ni amater, je izkušen politik, ki je bil minister za obrambo v prvi vladi RS, potem je bil še tri krat minister za obrambo, 2 krat v Drnovškovi vladi 1992-1993, nato 1993 -1994, v letu 2000 pa še v t. i. Bajukovi vladi. Nato je bil presednik vlade 2004-2008 in nato 2012-2013, ko je bila izglasovana konstruktivna nezaupnica in Janeza Janšo je zamenjala Alenka Bratušek. Zato je zanimivo sklicevanje na 100 dni miru, saj ne gre za amaterske igralce ampak profesionalne politike. 12. 9. 2018 je bila objavljena izjava Tonina: »V NSi menimo, da ni posebnih razlogov, da bi novi Šarčevi vladi dali takoimenovanih 100 dni miru na začetku njenega delovanja.« Potem pride bumerang . . . Janezu Janši usoda v vladah ni bila nikoli naklonjena, enkrat razrešen zaradi Depale vasi, nato afera Patria, ki se je vlekla ves čas od 2008 preko volitev 2012 do volitev 2014, vmes še poročilo KPK. . . Marsikaj so mu naložili na hrbet politični nasprotniki in »prijatelji«. K marsičemu je pripomogel nedvomno tudi sam, saj poznamo tisto basen o škorpijonu, ki je pičil žabo in ji je, ko jo je pičil, na vprašanje zakaj, odgovoril, da je taka pač njegova narava. Sedaj se mu je pravzaprav zgodila usoda Alenke Bratušek, stopil je v njene čevlje s podpisom. Zakaj? Na volitvah konec leta 2011 je zmagal Zoran Janković. Razočaranje nas vseh, tudi Janeza Janše, je bilo ogromno. Mi Ljubljančani smo se tolažili, da se bo vsaj Ljubljana znebila župana, grenkobo pa je premagala antijankovićeva koalicija in Janković, ki je s svojo stranko dobil skoraj 29 %, se je umaknil in kasneje odstopil kot predsednik svoje stranke. SDS je decembra 2017 dobila le malo preko 26 %. Tukaj lahko potegnemu vzporednico, razlika je, da je SDS na zadnjih volitvah zmagala s skoraj enakim rezultatom, kot na predhodnih volitvah, ko jo je prehitela Pozitivna Slovenija z Zoranom Jankovićem. Kot Zoran Janković ni uspel sestaviti vlade, je tudi 2018 ni uspel sestaviti Janez Janša. In kot je nato Janez Janša kot predsednik druge najmočnejše stranke sestavil vlado, tako jo je sestavil leta 2018 Marjan Šarec kot predsednik druge največje stranke. Ko je Janez Janša kot drugouvrščeni sestavil vlado namesto Zorana Jankovića, se nam je zdelo to pravično in prav, legalno in legitimno. Ko se je povsem enako zgodilo Marjanu Šarcu leta 2018, je bila nova vlada takoj poimenovana za antijanševsko koalicijo, da se drugim oznakam izognem. Kje je tukaj Alenka Bratušek in njeni čevlji? Ko je Janez Janša zaradi poročila KPK vsak dan štel, koliko ministrov je še preostao v njegovi vladi, ga je zamenjala predsednica Pozitivne Slovenije, tiste stranke, ki je dejansko zmagala na volitvah. Razlika je le v tem, da se Janez Janša kot vojak ni predal in ni vrgel puške v koruzo, ampak je bila izglasovana konstruktivna nezaupnica, Marjan Šarec pa je presodil, da je po tem, ko ga je, verjetno po nalogu Kučana, zapustila Levica, odstopil sam in na ta način skrajšal čas za sestavo nove vlade, kolikor ga je le mogel. Da je bil njegov odstop popolno presenečenje celo njegovim najbližjim sodelavcem, vidimo po tem, da so ti, na vrat na nos, podpisovali nove pogodbe o zaposlitvi na podlagi razpisov, kjer so bili roki za prijavo nekajdnevni. Kakorkoli, Marjanu Šarcu ne gre očitati, da je zavlačeval s svojim odstopom, ki je sledil obisku Kučana, očeta Levice, le nekaj ur pred tem, ampak je takoj celo sam pozval svojo stranko, da se odpove razpravi v paramentu. Tako je postal Janez Janša predsednik vlade na povsem enak način kot Alenka Bratušek, kot predsednik stranke, ki je zmagala na volitvah, vendar ni uspela v prvem poskusu sestaviti vlade. Janez Janša je vedel, da bo zamenjal Šarca. Mirno je sedel in čakal. Tako uspavane opozicije, ki je dovolila podpis Marakeškega sporazuma, pristopa k paktu ZN o migracijah, katere evropska skupina je podprla resolucijo o temeljnih pravicah oseb afriškega porekla v Evropi, oz. natančneje, se je vzdržala glasovanja, ki je mirno opazovala vse številnejše prehode ilegalnih migrantov, si lahko želi vsaka vlada, ne pa državljani. Ni mogoče zanikati, da njihovi glasovi v EU paramentu izzida ne bi spremenili, bi pa pokazali pokončnost. Tisto, kar so očitali SD, da v Evropi glasuje drugače kot v Sloveniji govori, so sedaj pokazali tudi sami. Za domače potrebe protimigrantski, v evropskem parlamentu pa popolnoma podrejeni evrokratom v Bruslju, brez odgovornosti do lastnega naroda. Janezu Janši je sestavo njegove tretje vlade nesporno omogočila Levica. Najprej je odrekla podporo Šarcu, nato je odstopil minister za finance Bertoncelj in Šarec ni prevzemal vodenja ministrstva za finance sam, kot je to delal Janez Janša leta 2013, temveč je kratko malo 27. januarja odstopil. Pozorni smo opazili, da Šarca ni bilo v Dražgošah, mediji so nas obvestili, da je bil v noči pred odstopom pri Šarcu Kučan in izjava Franca Trčka, da je na vprašanje neke ambasadorke, da ne razume, kaj je s tem Janšem, odgovoril: Narobe je, da Kučan ni takoj posvojil Janše in ga postavil za naslednika, oz. nekaj v tem smislu. Franc Trček je vedel in videl to, kar smo nekateri slutili, da gre za dve strani istega kovanca. Da je za opozicijskega liderja Šarec odstopil prezgodaj, čeprav ga je pred tem imenoval politično truplo, je jasno, saj nas je mesec kasneje pričakala fotografija smučanja družine Janša. Ali je smučal v Italiji, Franciji, Avstriji, ne vem, vsekakor pa je 3. 3. 2020 že prisegel kot predsednik vlade. Med programskimi cilji je poudaril debirokratizacijo, decentralizacijo in ustanovitev demografskega sklada, napovedoval je ugodno okolje za gospodarski razcvet, povedal, da se bodo migranti morali prilagajati nam (pred meseci so nas na blagodati takrat še nevladne SDS opozarjali plakati o neprodušno zaprti meji !) . . . Nič o pandemiji, presenetljivo ali pa ne, je bil prvi potrjen pacient dan po zaprisegi. Potem je preteklo 17 dni, do 20. 3., ko je Slovenija uvedla prepoved zbiranja na javnih mestih. Vlada situacije ni več obvladovala, ne odhajajoča in ne prihajajoča. 19. 2., po odstopu Šarca, je Odbor za zdravstvo DZ sklical nujno sejo o pripravljenosti Slovenije na novi koronavirus. Strokovnjaki so poudarjali, da je Slovenija zelo dobro pripravljena na zgodnje odkrivanje. Minister Šabeder je zagotovil, da imamo laboratorij za hitro diagnostiko in kapacitete za morebitno epidemijo, UKC pa je opozarjal, da bi se ob večjem številu bolnikov lahko tudi kaj zapletlo. Predstojnica centra za nalezljive bolezni Maja Sočan pa je opozorila, da naj ukrepi ne bodo prekomerni, da moramo delovati tako, kot druge države. To so cvetke negativne selekcije kadrov. SDS je zahtevala dnevno poročanje vlade in zagotovitev dodatnih kapacitet in opreme. PV v odstopu je bil med tnalom in nakovalom. Obveščati bi ga morali NIJZ, Šabeder in Počivalšek, v katerega resor sodi Zavod RS za blagovne rezerve, ki ga je vodil član SDS. Kdo mu je zamolčal, komu so zamolčali, kdo je lagal, kdo zavajal, kdo enostavno ni verjel in kdo je tiščal glavo v pesek? Najmanj od vseh je gotovo vedel PV v odstopanju. PV v prihajanju je verjetno vedel več, tudi po družinski liniji, vendar ga očitno ni skrbelo, ko je sestavljal koalicijo. Prva tiskovna konferenca nove vlade je bila hladen tuš za vse, ki smo pričakovali več. Razočaranje, ne užaljenost. Ovacije na tviterju, ker je imenoval Jelka Kacina za vodenje kriznega štaba, so bile takšne, kot da je Janša s tem naše duše in telesa vrnil v leto 1991. Vsi smo mlajši, čas se je ustavil, Bavčarja so izpustili iz zapora, fantastična trojka nas bo obranila pred zunanjim sovražnikom, ki pa ni in ni hotel voditi propagandne vojne. Da časa ne moreš zavrteti nazaj, se je pokazalo ob objavi tvitov, katerih prstni odtis je na daleč razpoznaven, pod uradnim TW računom Kriznega štaba RS. Jelko Kacin je javno izjavil, da tega računa on ne bo uporabljal in da ni čas za ugotavljanje krivca. Vlada je zahtevala 100 dni miru. Korona virus ne da miru, niti en dan, smrt kosi neusmiljeno, nobena vlada na svetu ne more imeti 100 dni miru. Ljudstvo ni opazovalo boja proti koronavirusu, temveč je vse izgledalo, kot da so nas napadle parkljevka, slinavka in bolezen norih krav hkrati. Parkljevka je napadla tiste, ki so hoteli najti vsaj majhen prostor pri koritu, slinavka verjetno tiste, ki se niso uspeli pravočasno usliniti in priti h koritu, bolezen norih krav je napadla ne glede na politične delitve. Tiste, ki prižigajo sveče pred parlamentom za vlado namesto, da bi jih prižgali na Žalah za umrle v epidemiji, one, ki trdijo, da niso potrebni nobeni ukrepi, saj umirajo »samo« stari (Angela Merkel in sledilci), in tiste, ki vidijo v epidemiji svojo priložnost... Vse napake prvega tedna nove vlade so baje že obdelali mediji in socialna omrežja, v drugem tednu je z ustanovitvijo odbora, sestavljenega iz vseh vetrov, ki naj bi pripravil gospodarske ukrepe za »dan kasneje«, uspelo vladi začasno ustaviti kritike. Pozdravljam odbor, ki je seveda hkrati političen brez politične odgovornosti, večinoma sestavljen iz ministrov prejšnjih vlad. Vendar nam je ta odbor skupaj z vlado zamolčal, kaj pripravlja Evropa, ki nas je izdala, kot nas ni izdal nihče do sedaj. Če ne bi spremljala Salvinijevih govorov in opozoril, če ne bi prebrala, da so včeraj predstavniki Italije in Španije zavrnili predlagane ukrepe evropskega mehanizma za stabilnost (EMS), ne bi niti vedeli, kaj nam sploh pripravljajo. EMS ni Božiček, odloča o odobritvi finančne pomoči in o pogojih, pod katerimi jo bo odobril, odloča o sprostitvi posameznih tranš po pregledu napredka. Pogojuje s sprejetjem določenih ukrepov politike . . . pokojninske, davčne, delovne, gospodarske . . . Paket pomoči, ki bi ga vračali še naši otroci in vnuki, bi Slovenijo pahnil v stanje Grčije po ukrepih trojke. Ne gre za pomoč, gre za posojilo in nadzor nad porabo denarja, verjetno v korist največjega posojilodajalca, kateremu bi za 30 let prodali svojo dušo in dušo naših potomcev. V času, ko bi lahko Slovencem država ponudila obveznice in banke »odrešila« motečih depozitov, ki jim menda predstavljajo takšno breme, da jim morajo varčevalci za to plačevati nekakšno odmeno ali pa prejemajo obresti, ki ne dosegajo niti stroškov vodenja računa. Vladi tudi ne uspe priskrbeti dovolj opreme, ves čas se sklicuje na zamudo Šarčeve vlade. Prav nerodno naročamo opremo, preko posrednikov in njihovih posrednikov in vsak normalen se vpraša, kaj ni nkogar, ki bi poguglal, našel proizvajalce, se pozanimal pri naši zdravnikih v tujini in poslal povpraševanje. Elektronska pošta deluje, računalnikov Korona ni napadla. Zakaj iskati posrednike, ki nimajo niti izkušenj, niti ustaljenih dobaviteljskih poti, zakaj ogrožati življenja, da bo nekdo zaslužil in koval dobiček na nesposobnosti in nesreči drugih. Sedaj bomo od Kitajske dobivali donacije in kupovali opremo. Upam, da bo kdo, ki ima ne samo pamet, ampak tudi pogum, zahteval postopek proti Kitajski zaradi zločina proti človeštvu, ker naj bi najmanj tri tedne, verjetno pa celo več, prikrivala katastrofalno epidemijo. Pred nekaj dnevi sem predlagala, da se terjatve Kitajske enostavno ne poravnavajo, sankcije bi namreč prizadele že tako prizadeto kitajsko prebivalstvo. Sedaj pa čakamo na donacije in dobavo iz Kitajske. In Bog daj, da jo dobimo in ne čakamo, da nam jo pohopsa Nemčija, ki si je celotno proizvodnjo respiratorjev želela zagotoviti izključno zase. Kot slučajno ne dela Erar.si, pravijo, da gre za grda natolcevanja, vendar hkrati prihajajo informacije o naročanju preko BiH, o zadržanju pošiljke v Nemčiji. . . Nedolgo nazaj so se posmehovali, da je Šarec naročil maske, vendar jih ni plačal, zato ni (ha, ha) čudno, da jih ni dobil, sedaj nam zatrjujejo, da ne plačujejo mask, dokler jih ne dobijo, zaradi možnosti prevar. . . V življenju se poje polno zarečenega kruha. Nova24TV pljuva po dolgem in počez po prejšnji vladi, vendar, glej ga zlomka, tudi tisti odlični iz prejšnje vlade (citiram Tomašiča), ki so tudi v tej vladi, ne naredijo nič. Enako kot v prejšnji. Sumljivi posli z nabavo nujne medicinske opreme nas vračajo v čase nabave Patrie. In zopet bo zarota. Pa še na nekaj vas bom spomnila. Na Sovo. Pol leta se je Sova ubadala z vprašanjem, ali je zaposlila Natašo ali ne, ali jo je zaposlila brez potrebe, ker jo je nadlegoval župan, izvoljen s podporo SDS, ali Sova preiskuje financiranje SDS in medije s strani tujih gospodarskih organizacij. Nenapovedani obiski, zasliševanje uslužbencev, medijska gonja. . . Sova je vladna agencija in ustanovljena za pridobivanje, vrednotenje in posredovanje vladi informacij pomembnih za zagotavljanje varnosti, političnih in gospodarskih interesov države. Je SOVA zaznala povečanje nakupov medicinske opreme v kateri državi? Je zaznala epidemijo na Kitajskem? Je ugotovila, da podjetja iz BIH ne bodo dobavila tako potrebnih mask? Ali so veleposlaništva, ki imajo, roko na srce, tudi del obveščevalnih nalog, zaznala kakšne spremembe na trgu, kakšne nenavadne akcije kopičenja blagovnih rezerv? To je delo SOVE! In KNOVS, namesto, da je trošil svoj dragoceni čas, bi lahko povprašal Sovo o tem. In o migrantih. In o stanju na turško grški meji, ne pa, da se je pol leta Sova ukvarjala z neko Natašo. Očitno je, da je opozicija v Šarčevi vladi bila pri SOVI hiperaktivna v smeri nekakšnega voajerstva, namesto da bi se vprašala, ali izvaja naloge iz Zakona o slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. Ljudje so se naslajali- kdo je lepa Nataša, čigava ljubica je, je bila ali bo, nikogar ni zanimalo ali se nam približuje nekaj, o čemer smo samo brali, gledali filme in bili srečni, da nas takrat še ni bilo na svetu. Inkubacijska doba, to je od okužbe z virusom Korona do izbruha bolezni, naj bi bila 14 dni, vsi okuženi po preteku tega časa, torej na novo, so na duši te vlade. Ne pozabite. In ne pozabite, da je politika tista, ki mora prepričati Levico, če ni z njo sklenila dogovora, da podpre aktivacijo 37. a člena Zakona o obrambi. Da gre vojska na južno mejo. Migranti niso virus free in virusi se nahajajo baje tudi v fekalijah, na odvrženih oblačilih, v zraku, ki ga izdihnejo. Indic, da se je vlada dogovorila z Levico pa je stavek predsednika Janeza Janše, ko omalovažujoče govori o tisto nekaj vojske, ki jo sploh še imamo. Štirikratni obrambni minister, trikratni predsednik vlade, človek, ki ga množice častijo, ker je tako rekoč brez vojske premagal tako rekoč tretjo najmočnejšo armado na svetu, je sedaj brez vojske. In do sedaj tega ni vedel, čeprav je ves čas ali v vladi ali v parlamentu. Naj nam Bog pomaga! Pa za konec še razmislek. Švica je z dekretom na eni strani odobrila in na račun vsakega nakazala 10% lanskoletnega dohodka, ZDA so namenile vsaki družini 2500 USD. Takoj. Brez več strani uredb, odlokov, posvetovanj. . . . Kdor hitro da, dvakrat da, pravi slovenski pregovor. Danes ga vsi razumemo še bolje. Pa zdravi ostanite!  

Tue, 24. Mar 2020 at 19:43

319 ogledov

Umik pred virusom  
Sedim ob oknu in razmišljam kaj mi pomeni karantena, poziv nove vlade k temu, da naj državljani ostanemo doma in s tem dejanjem pripomoremo k temu, da se bo nevarni covid19 širil počasneje. Meni osebno to dejanje ne pomeni veliko, prav tako ni veliko spremenil mojega načina življenja ali me s tem obremenil. Nimam občutka omejenosti, tesnobe ali ujetosti. Tako pač zasledim, da se ljudje počutijo v teh dneh. Zato se mi postavlja vprašanje, zakaj se tako počutijo? Kako se lahko počutiš ujeto, utesnjeno v lastnem domu in tesnobno v krogu družine? Marsikdo se bo v času karantene morda naučil, kaj pomeni živeti v krogu družine, se dobesedno spoznal z marsikom za katerega misli, da ga pozna, kajti živeti z nekom marsikdaj ne pomeni tudi poznati ga; se globlje povezal z otroci, morda le globlje spoznal sebe. Veliko ljudi bo po dolgem času prebralo knjigo, pogledalo film. Mestni utrip se je ustavil. Ni kavarnic, slaščičarn, ni restavracij, ni hitre hrane, ljudje so prisiljeni kuhati doma, zato so trgovine z živili temu primerno bolj obremenjene. Ni frizerskih salonov, ni kozmetičark, ni fitnes studiov, ni…Marsičesa ni, veliko ljudi je te dni zaskrbljenih kako bodo zaradi vladnih ukrepov preživeli, kaj bo z obrtjo, s katero si služijo kruh in kaj bo z ljudmi, ki jim dajejo delo, njihovimi družinami. Močno verjamem, da bo tem ljudem vlada z novimi ukrepi pomagala in stisko ublažila, a se zavedam, da ne bo lahko, saj karantena ugaša veliko dejavnosti, ki polnijo državni proračun, kar pomeni, da bo zaradi karantene imela manj denarja tudi država. Tega se nova vlada zaveda in tako tudi ukrepa, niža plače funkcionarjem, tiste najbolj izpostavljene, ki navkljub covid19 delajo in skrbijo, da imamo lahko vsi doma hrano, oskrbo v bolnicah, red na cestah in meji, pa bodo primerno nagradili. A karanteni navkljub se dogaja marsikaj. Marsikomu nova, 14. vlada ni po volji. Zato delajo vse, da bi jo čimprej zrušili. V navezi z MSM udrihajo po vladnih ukrepih. Dobre stvari spregledajo, jih zamolčijo, kar se jim zdi slabega pa prenapihnejo in med vrsticami hujskajo ljudi, jih pozivajo k vstajam in uporom. Izkrivljajo besede in manipulirajo z novicami, čemur nekdo, ki tekočemu dogajanju na politični sceni ne sledi, zlahka nasede. Demoniziranje Janše in ljudi okoli njega se torej nadaljuje. In kaj je tokrat slabega storil? Vprašanje, ki ga postavim marsikomu. Nihče nima odgovora, kaj bi bil razlog za takšno obnašanje. Vedenje nekaterih novinarjev in vplivnežev je dokaz, kako jih je strah tudi najmanjše spremembe. Družabna omrežja so polna zavajajočih informacij in pozivanj k uporu in vsi vemo kaj sledi, ko bo karantene konec. Levičarji bodo z izjemno pomočjo MSM in globoke države razbili Slovenijo in poskušali zrušiti popolnoma legitimno vlado. Karantena prinaša marsikaj. Ne samo strahu pred okužbo in skoraj gotovo smrtjo, če si že bolnik ali starejši, covid19 karantena prinaša tudi gospodarsko krizo, negotovost kako naprej, kako plačati račune in kako nahraniti družino, če si moral zaradi karantene zapreti lokal in svojo dejavnost. Kako plačati kredit, kako…? Kdaj bo konec in bomo življenje vrnili v stare tirnice? Koliko ljudem bo covid19 karantena vzela star način življenja? Sploh ne želim pomisliti, koliko ljudem jemlje covid19 življenja in jih še bo. Karantena daje misliti tudi, kaj je smisel življenja, kaj je zares pomembno in koliko pomembnih stvari gre v času brez karantene mimo nas. Čas z družino je ena takih stvari, kajti posedanje po kavarnicah, kjer otroka spustiš na igrala, ni čas z družino. Karantena nam torej tudi daje. Marsikomu daje čas za družino, morda celo novo priložnost tkanja tiste prepotrebne vezi, ki se je zaradi mestnega utripa že skoraj pretrgala. Marsikdo se bo zaradi zaprtih lokalov in omejenega druženja zato družil in se pogovarjal z družino. Spet drugim karantena jemlje, vzela jim je obrt, zaslužek, življenjsko delo in jim daje obdobje negotovosti in strahu. Strah pred boleznijo, pred smrtjo, obup zaradi negotovosti, ki jo prinaša ustavitev marsikaterega posla na eni strani Slovenije, na drugi pa spletkarjenje, manipuliranje z novicami, besede vzete iz konteksta, hujskanje naroda proti vladi, kljubovanje ukrepom in najbrž pripravljanje na državni udar, ko bo najhujše mimo. Ko bo nova vlada malo pokrpala in popravila, rešila domovino, ljudi in gospodarstvo, jo bodo zrušili. Upam, da se ljudje uprejo tistim, ki bodo to poskušali in s podporo 14. vladi pokazali svojo hvaležnost za njeno delo.  S skupnimi močmi bomo vse to prebrodili in premagali, če bomo ostali zdravi in živi. Ostanimo torej doma, in omejimo širjenje virusa z upoštevanjem navodil, s svojimi dejanji ne ogrožajmo drugih, tistih, ki delajo za nas. In ko bo tole minilo, bomo s skupnimi močmi ponovno vdihnili življenje lokalom, studiom, salonom, trgovinam, obrtem…ampak za ponovni vdih življenja moramo sami ostati živi. Pazite nase, ostanite zdravi, potrebovali bomo zdrave roke, da vrnemo življenje v stare tirnice, ker tokrat se ne spreminja le Slovenija, spreminja se svet, spreminja se utrip sveta in ja...nikoli več ne bo tako kot je bilo.

Zadnji komentarji

Hugo Flander :

4.02.2020 15:47

Zanimivo, za moj okus sicer razmišljanje, ki mu ni tuj kanček paranoje. Kakorkoli. Dotaknil bi se recimo oziranja po Švici. Švica je večnacionalna država in v Švici patriotizma ne definira nacionalna pripadnost, temveč državna pripadnost. Švicarju je Švica domovina. Torej, Švicar je švicarski patriot, ne glede na to, kateri naciji pripada njegov rod. Podoben odnos do patriotizma je imel Slovenec v Avstro-Ogrski monarhiji. Na Dunaju so v času WWI dobro vedeli, koga poslati na Soško fronto proti Lahom. Poslali so 87. celjski pešpolk. Zato Lahi niso osvojili Škabrijela. Slovenski vojak se je na Škabrijelu goreče boril za domovino Avstro-Ogrsko in seveda še bolj za svojo rodno grudo. Kot zanimivost bi spomnil, da ima Laško pivo ime po starih Vlahih, ki so bili v tem delu Slovenije nekoč staroselci. Slovencem pa so prodiranje globje na "Laško", prvi preprečili germanski Langobardi. Dalje, Kočevarji so bili nekoč, tam v 14.stoletju, prvi migranti, ki so kot pripadniki germanov emigrirali iz svoje domovine v domovino Slovencev. Imigrantom Slovenci nismo povzročali težav, saj so naselili praktično prazen prostor in ga jeli kultivirat. V stoletjih se je medtem na od Kočevarjev kultivirano Kočevsko priselilo mnogo Slovencev, ki so s Kočevarji živeli v sožitju. Veliko je bilo mešanih zakonov in leta 1941, ko so se Kočevarji pod vtisom nacizma odločili za selitev (cca 15.000) v nasilno izpraznjene domove Slovencev na spodnjem Štajerskem, so med njimi že prevladovali slovenski priimki. Seveda danes tista peščica Kočevarjev, ki je med in po WWII ostala ob svojih ognjiščih, govori slovensko in hkrati še vedno neguje spomin na svoje prednike.

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Vklenjeni s svobodo